روزنامه اصلاح

آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها قربانی صـلح نـشود

  روز گذشته از روز خبرنگار در افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. این بزرگداشت دو نکته‌ی عمده را در بر داشت. یکی اینکه آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها به عنوان دو ارزش اساسی باید حفظ شود و و دوم اینکه به مشکلات و چالش های خبرنگاران رسیدگی شود.

     مقامات حکومت وحدت ملی این اطمینان را به خبرنگاران می دهند که آزادی بیان و نیز فعالیت آزاد رسانه ها به هیچ صورت قربانی نخواهد شد. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که در محفل گرامیداشت از روز خبرنگار صحبت می نمود با تاکید بر اینکه این دو موضوع به عنوان ارزش هایی که ریشه در قانون اساسی دارد وبه هیچ صورت قربانی نخواهد شد گفت: زمانی ازین دو ارزش خوبتر محافظت خواهد شد که نظم مبتنی بر قانون در کشور  حفاظت شود؛ زیرا به قول او در نبود نظم مبتنی بر قانون دشوار است که از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها حفاظت صورت بگیرد. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه‌ی حکومت وحدت ملی در صحبت جداگانه‌ای که با رسانه ها داشت تاکید نمود که از حق آزادی بیان و نیز فعالیت آزاد رسانه ها به عنوان دو دست‌آورد عمده‌ی مردم افغانستان محافظت می شود وبه هیچ قیمتی این دو ارزش معاوضه نخواهد شد.

     نماینده‌ی سازمان ملل متحد که در محفل گرامیداشت از روز خبرنگار سخنرانی میکرد ضمن یاددهانی از مشکلات و چالش هایی که خبرنگاران افغانستان با آن مواجه اند، تاکید نمود که باید به این مشکلات و چالش ها رسیدگی شده وکوشش شود که این مشکلات از سر راه خبرنگاران و رسانه های افغانستان بر داشته شود. نماینده‌ی سازمان ملل متحد در این سخنرانی وعده سپرد که جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد برای حفاظت و نگهداشت ارزش های چون آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها که به قول او به سختی به دست آمده در کنار خبرنگاران، رسانه ها و مردم افغانستان ایستاده خواهد بود.

     با اینهمه خبرنگاران، نهاد های حامی و اتحادیه های صنفی آنان نگران آن استند که بنا بر اهمیت صلح در کشور که در حال حاضر گفتگو ها وتلاش ها برای تحقق آن در جریان است، این دست‌آورد ها قربانی نشود. این نگرانی از آنجا پیدا شده است که یکی از اطراف گفتگو های صلح گروه طالبان است و تجربه‌ی گذشته نشان می دهد که این گروه با ارزشی به نام آزادی بیان و نیز دست‌آوردی چون فعالیت آزاد رسانه ها میانه‌ی خوبی نداشته واین موضوعات و مسایل در میکانیزم فکری وباور های این گروه جایگاهی نداشته است. زیرا این گروه در گذشته نشان داده است که مخالف این ارزش ها و دست‌آورد ها است.

    گروه طالبان در زمان حاکمیت خویش بر افغانستان نه تنها سانسور شدیدی را بر روند های چون اطلاع رسانی وضع کرده بود، بلکه غیر از چند رسانه‌ی متعلق به خود شان به هیچ رسانه‌ی دیگری اجازه‌ی فعالیت نداده و مانع فعالیت آزاد رسانه ها در قلمرو تحت اداره‌ی شان می گردیدند. در مدت زمان این  هژده سال که از عمر حکومت و نظام جدید در کشور میگذرد،گروه طالبان همیشه با خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها دشمنی کرده و بار ها به رسانه ها، کارمندان رسانه ها و خبرنگاران حمله کرده واز آنان قربانی گرفته است. این گروه در گذشته مسئوولیت رویداد های زیادی را بر عهده گرفته که از اثر آن ها خبرنگاران وکارمندان رسانه ها قربانی شده اند. مرور کوتاهی بر انچه که از عملکرد این گروه در گذشته به مشاهده رسیده و نیز دقت اندکی بر طرز فکر و روش و منش عملی این گروه، به نیکی به ما می فهماند که این گروه به هیچ صورت پلورالیزم وکثرت گرایی در اندیشه وبیان را بر نمی تابد و میکانیزم فکری و روش عملی شان با آزادی بیان و عقیده همخوانی ندارد وآنان هیچ میانه‌ای با دیگر اندیشان ندارند.

     از این جهت است که خبرنگاران، نهادهای حامی و اتحادیه های صنفی آنان با تاکید خاطر نشان میکنند که لازم است تا از ارزش های چون آزادی بیان و اندیشه و دست‌آوردهای چون رسانه های کثرتگرا و فعال در عرصه‌ی اطلاع رسانی وگردش آزاد اطلاعات و معلومات در میان لایه های مختلف جامعه حفاظت و نگهداشت صورت بگیرد؛ زیرا به باور آنان از دست دادن این ارزش ها و نابودی این دست‌آوردها به معنای خاموشی مشعل آگاهی در میان جامعه می باشد و میتواند کشور و جامعه را به عقب برگرداند و سبب شود که افغانستان بار دیگر به گذشته‌ی سیاه خود برگردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید