روزنامه اصلاح

آتش‌سوزی در کابل؛«میلیون‌ها دالر به دکانداران خسارت وارد شده است»

آتش سوزی در مارکیت خیرخواه در جاده نادر پشتون کابل، حوالی ساعت ۶:۰۰ شام روز پنجشنبه (۱۰ عقرب) آغاز شد و تا صبح روز (۱۱ عقرب) ادامه یافت.

دکانداران در جاده نادرپشتون می‌گویند که آتش سوزی از مارکیت خیرخواه، آغاز شد و به دیگر مارکیت‌ها نیز رسید که به گفته آنان، صدها دکان آتش گرفته اند و میلیون‌ها دالر برای آنان زیان مالی رسیده است.

تعدادی از دکانداران گفته اند که اگر اطفائیه‌ی کابل به موقع آتش را خاموش می‌کرد، از سوختن بسیاری از دکان‌ها جلوگیری می‌شد.

رحمت الله که در این ساحه دکاندار است می گوید که تمام وسایل دکان وی سوخته و خاکستر شده است.

در همین حال نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان گفته که برای خاموش ساختن این آتش سوزی در کنار اطفائیه‌ی وزارت های داخله و دفاع، اطفائیه مأموریت حمایت قاطع نیز به آنان کمک کرده است.

آقای رحیمی افزود که وزیر امور داخله تا نیمه‌های شب از عملیات خاموش کردن این آتش‌سوزی نظارت کرد وحوالی ساعت ۶:۰۰ صبح روز جمعه (۱۱ عقرب) آتش سوزی به گونه کامل خاموش شد.

هرچند بربنیاد معلومات اولیه، این آتش سوزی بر اثر شارتی برق صورت گرفته؛ اما آقای رحیمی گفت که تحقیقات در این مورد آغاز شده و در صورتی که غفلت وظیفوی صورت گرفته باشد و یا کسی به گونه‌ی عمدی این عمل را انجام داده باشد، با برخورد جدی مواجه خواهد شد.

پس از آغاز این آتش سوزی، پولیس کابل جاده‌ نادر پشتون را به روی ترافیک مسدود کرد و تا چاشت روز جمعه نیز، این جاده به روی ترافیک مسدود بود.

پولیس کابل گفته است که برای حفاظت از مال دکانداران این جاده را بسته است.

اما تعدادی از دکانداران ادعا می‌کنند که از طرف شب مال‌های آنان دزدی شده است.

تا اکنون به گونه‌ی دقیق مشخص نیست که خساره‌ی مالی این آتش سوزی چه مقدار بوده است؛ اما دکاندران ادعا می‌کنند که در این آتش سوزی، کم و بیش ۵۰۰ دکان سوخته و میلیون‌ها دالر به آنان زیان مالی وارد شده است.

وزارت داخله افغانستان گفت که در این مورد تحقیقات جریان دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید