روزنامه اصلاح

آتش‌بس و پایان خونریزی؛ انتظار افغان‌ها از هر نشست صلح

   افغان ها می خواهند هر چه زودتر که ممکن بوده باشد خونریزی در کشور شان خاتمه یابد. به همین خاطر هم است که انتظار دارند هر چه زود تر آتش بس اعلام شود. مردم افغانستان انتظار دارند هر نشست وگفتگوی صلحی پیش از هر چیز به آتش بس بیانجامد واز اطراف گفتگو کننده می طلبند که پیش از هر چیزی روی آتش بس به توافق برسند و کشتار وخونریزی را پایان دهند. زیرا افغان ها از کشتار و خونریزی خسته شده اند و بیش از این توان تحمل خونریزی را ندارند.

    افغان ها زمانی به گفتگو های صلح و نشست هایی که در این ویا آن کشور وبا مدیریت و ابتکار این یا آن کشور  برگزار می شود باور و اعتماد میکنند که این گفتگو ها و نشست ها به آتش بس ودر نتیجه به قطع خونریزی ها و پایان کشتار انسان ها در کشور منتهی شود، به جنگ و خشونت در کشور نقطه‎ی پایان بگذارد  و باعث شود که دیگر هیچ افغانی در کشور ما کشته و هیچ خانواده ای بی سر پرست وهیچ طفلی یتیم و هیچ پدر ومادری در غم اولادش مبتلا و مصیبت زده نگردد .

   به این اساس افغان ها انتظار دارند که نتیجه و پایان نشست صلح قطر، قطع خونریزی وپایان جنگ وخشونت در کشور باشد. در غیر این شهروندان افغانستان نمی توانند نسبت به آینده ی این نوع نشست ها زیاد امید وار باشند وبه گرداننده گان آن ها اعتماد کنند و نسبت به فیصله ها ونتایج بر آمده از این نشست ها تمکین کنند.

   اگر چنین نشود که گفتگو ها به آتش بس و قطع خونریزی بیانجامد و نتواند به خشونت ها و جنگ ها پایان دهد، به بحران در کشور پایان داده نخواهد شد و زیاد محتمل است که بحران به نحو دیگری ادامه یافته و خونریزی دوام پیدا کند. چیزی که باعث خواهد شد شهروندان افغانستان نسبت به گفتگو کننده گان و نیز کشورهایی که پا پیش گذاشته و ابتکار به خرج داده اند و احیاناً هزینه هایی را هم متقبل گردیده اند اعتماد وباور نکنند.

   لذا انتظار میرود که کشور های دخیل در گفتگو ها ونیز کشور هایی که بر طالبان نفوذ دارند و کشور هایی که در نقش لابی برای این گروه عمل می کنند وبرای سهم و نقش این گروه در ساختار دولت آینده افغانستان چانه زنی میکنند، بر این گروه فشار بیاورند تا با آتش بس موافقه کرده وبه خونریزی پایان دهد. در مجموع کل فرایند های در دست اجرا و شامل در روند مربوط به تلاش های صلح باید به آتش بس وقطع خونریزی ها منتهی شود.

   با این وصف اگر وضعیت آنگونه که تا هنوز انکشاف کرده و گروه طالبان به هر دلیلی امتیاز گیری در جریان مذاکرات ویا بسط قلمرو ویا تضعیف دولت ویا هم کینه توزی نسبت به افغان ها و…، دامنه‌ی خشونت ها را گسترش داده وبر حملات خود به صورت انتحار وانفخار وتهاجم بر مراکز دولتی وقطع شاهراه ها و…، قوت بخشیده واز شهروندان و نیروهای امنیتی ودفاعی و منسوبان دولتی و…، قربانی  بگیرند وجوی خون جاری کنند؛ تمام امید ها به صلح به یاس مبدل می شود. به خصوص اینکه دولت های دخیل در پروسه ی صلح و نیز دوستان افغانستان که می توانند با در اولویت قرار دادن پایان خونریزی وفشار بر گروه طالبان آتش بس وقطع خونریزی را تسهیل کنند؛ غفلت ورزیده و در این راه کاری نکنند.

   بناً ایجاب میکند که هر چه زودتر که ممکن باشد به خونریزی ها خاتمه داده شود و آتش بس برقرار شود.  دولت های حامی گروه طالبان و نیز رهبران و فرماندهان این گروه زیر فشار گذاشته شوند تا به خونریزی ها پایان دهد و دست از کشتار مردم افغانستان بر دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید