روزنامه اصلاح

سرمقاله

بی‌باوری مردم نسبت به موفقیت مذاکرات صلح

مردم افغانستان امید شان نسبت به مذاکرات جاری صلح را از دست داده اند. این روزها حتا گفتگوهای صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان گروه طالبان فراموش شده و حتا رسانه ها هم کمتر به مسأله صلح می پردازند. در حالی که گفتگوهای صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان یکی از رویدادهای بزرگ در تاریخ سیاسی افغانستان شمرده می شود. برای نخستین بار است که نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان دور یک میز حضور می یابند و برای رسیدن به یک توافق سیاسی به منظور پایان دادن به جنگ چهل ساله مذاکره می کنند. برای نخستین بار است که جهان روی حل معضل افغانستان از طریق گفتگو و تفاهم سیاسی به…

فرهنگ

سیاست

جهان

صحت