روزنامه اصلاح

سرمقاله

امنیت انتخابات تامین می‌شود

بر بنیاد اعلام وزارت امور داخله از روز گذشته اعزام حدود پنجاه هزار تن از نیروهای ملی امنیتی کشور که بیشترینه تعداد آنان را پولیس ملی تشکیل میدهد، به ولایات مختلف آغاز شده است. قرار است این نیروها امنیت مراکز و محلات رأیدهی را در روز انتخابات تامین نمایند.  نجیب دانش، سخنگوی این وزارت که با رسانه ها سخن میگفت با اشاره به اینکه نزده ولسوالی از مجموع ولسوالی های که شاهد برگزاری انتخابات در روز بیست و هشتم میزان خواهد بود در تهدید بلند امنیتی قرار دارد گفت که در صورت نیاز  تعداد بیشتری از نیروها به این ولسوالی ها اعزام خواهد شد.     این در حالی است که اخیرا گروه طالبان انتخابات را توطیه و…

فرهنگ

جهان

صحت