روزنامه اصلاح

سرمقاله

 تصویب قانون حمایت از اطفال، گامی در راستای بهبود وضعیت کودکان

  ولسی جرگه‌ی شورای ملی در نشست روز دوشنبه‌ی خود، با اکثریت آرا قانون حمایت از حقوق کودکان را پس از چند سال‌ تصویب کرد.    این قانون که در 16 فصل و 108 ماده ترتیب شده بود در سال گذشته طی فرمان تقنینی شماره ۳۶۲  از سوی رییس جمهور نافذ گردیده بود. این درست زمانی بود که ولسی جرگه‌ی شورای ملی بنا بر اختلاف شدید نمایندگان مردم بر سر موافقت ویا مخالفت برخی از مواد آن با شریعت، از تصویب باز مانده بود. آن زمان برخی از نمایندگان موضوعاتی چون تعیین هجده ساله گی به عنوان سن قانونی خروج از طفولیت و عدم صحت ازدواج اطفال پیش از سن قانونی و...، که در این متن قانونی آمده را مخالف با شریعت دانسته و از تصویب…

فرهنگ

صحت