روزنامه اصلاح

سرمقاله

با پولیس باشید

 با پولیس باشید؛  پیامی است که در روزهای اخیر پست های فیسبوک نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله به چشم می خورد. آقای دانش در پست هایی که در فیسبوک میگذارد از برنامه ها و تدابیر این وزارت در زمینه‌ی مهار و ریشه کن کردن نظم گریزی، قانون شکنی، فساد و ارتکاب جرایم اعم از جرایم سنگین و سازمان یافته ویا جرایم خورد وکوچک و...، سخن میگوید. مطابق آنچه که آقای دانش از برنامه های وزارت امور داخله همرسانی میکند، این وزارت مصمم است تا در کنار سایر اقدامات، افراد وگروه هایی را بازداشت و به نهاد های عدلی و قضایی جهت محاکمه بکشاند که متهم به ارتکاب انواع جرایم بوده ویا در حال حاضر هم در ارتکاب انواع جرایم دست…

صحت

به تخلـفات طبی رسیدگی می‌شود

وزارت صحت عامه، اداره‌ی لوی سارنوالی و شورای طبی، تفاهمنامه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات و تخلف‌های طبی امضا کردند.