روزنامه اصلاح

سرمقاله

آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها قربانی صـلح نـشود

روز گذشته از روز خبرنگار در افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. این بزرگداشت دو نکته‌ی عمده را در بر داشت. یکی اینکه آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها به عنوان دو ارزش اساسی باید حفظ شود و و دوم اینکه به مشکلات و چالش های خبرنگاران رسیدگی شود.      مقامات حکومت وحدت ملی این اطمینان را به خبرنگاران می دهند که آزادی بیان و نیز فعالیت آزاد رسانه ها به هیچ صورت قربانی نخواهد شد. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که در محفل گرامیداشت از روز خبرنگار صحبت می نمود با تاکید بر اینکه این دو موضوع به عنوان ارزش هایی که ریشه در قانون اساسی دارد وبه هیچ صورت قربانی نخواهد شد گفت: زمانی ازین دو ارزش…

صحت

به تخلـفات طبی رسیدگی می‌شود

وزارت صحت عامه، اداره‌ی لوی سارنوالی و شورای طبی، تفاهمنامه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات و تخلف‌های طبی امضا کردند.