روزنامه اصلاح

سرمقاله

محیط‌های اکادمیک و ضرورت پرهیز از پرخاشگری

محیط های اکادمیک مانند پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی و...، به فضای عقلانیت و منطق‌گرایی نیز شهره است. به این معنا که روابط انسان ها در محیط های اکادمیک بر بنیاد عقلانیت استوار می باشد. انسان های که در محیط های اکادمیک زندگی وفعالیت دارند روابط ذات البینی خویشتن را بر اساس عقلانیت ومنطق رفتاری استوار می سازند. عقلانیت ومنطق رفتاری حکم میکند تا بر فرض بروز مشکلی، برای یافتن راه حل برای آن به گفتگو و مباحثات وبه کار گیری منطق میتوان متوسل گردید ولازم است تا به دور از جار وجنجال ها و کشمکش ها، مشکلات ایجاد شده را حل و فصل و برای برون رفت از آن راه حل منطقی باید جستجو گردد. الگوی اسلامی در…

جهان

صحت