روزنامه ملی انیس

رسیدگی به چالش ها و تهدیدهای مشترک، نیاز به تلاش های مشترک دارد

پنجمین کنفرانس سیکا با حضور رهبران و نمایندگان 27 کشوردنیا روز شنبه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد و اشتراک کنندگان این نشست بر اهمیت صلح، امنیت و همکاری در منطقه تأکید کردند.…
ادامه مطلب ...

رئیس اجرائیه بعد از اشتراک در پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو (سیکا) به کشور برگشت

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، روز شنبه ، بعد از اشتراک در پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا (سیکا) که در شهر دوشنبه پایتخت…
ادامه مطلب ...

برگزاری جلسه پیگیری توافقات کمیته رهبری پلان عمل افغانستان – پاکستان برای صلح و همبستگی

جلسه پیگیری توافقات کمیته رهبری پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی یا APAPPS به ریاست ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه و با اشتراک معینان و نمایندگان ادارات مربوط…
ادامه مطلب ...