روزنامه ملی انیس

تشدید مبارزه علیه فساد اداری راهکار دستیابی به شفافیت در عرصه های اقتصادی کشور

بررسی و پژوهش های به عمل آمده نشان می دهد که با گذشت هرروز از حکومتداری ها در  افغانستان مافیایی فساد اداری قویتر و فعالیت آن گسترش می یابد و پیامد های ناگوار آن پروسه زندگی مردم و تمام…
ادامه مطلب ...

وعده وزارت امور داخله در خصوص تغییر نمبرپلیت ها و لباس نظامی محافظان شخصی  عملی نشد

یک  و نیم ماه  از وعده وزارت امور داخله به خاطر تغییر لباس های نظامی محافظین اعضای شورای ملی گذشت در حالی  که شهروندان از گشت و گذار افراد مسلح مسئول و غیر مسئول با استفاده از لباس …
ادامه مطلب ...