روزنامه ملی انیس

صعود سرسام آور نرخ مواد غذایی در بازار، نیاز به سراغ راهکار های نجات از این معضل دارد

درست زمانی معضل روز افزون و مشکلات اقتصادی خانواده های کم بضاعت و فقیر کشور را مورد بحث قرار می دهیم و درد جانکاه مردم تشنه به صلح میهن ما را بیان می داریم که سردی زمستان، فقر و بیکاری…
ادامه مطلب ...

زلمی خلیل زاد: مأموریت این دورمن فقط تحکیم صلح وثبات در افغانستان  است

نمایندة ویژه ایالات متحده امریکا درروندصلح وثبات درافغانستان ومنطقه، در دیدارهایش با مقامات حکومت وحدت ملی و برخی سیاست‌مداران کشورگفته بودکه نقطۀ اختلاف کلانی در مورد تلاش‌های صلح را…
ادامه مطلب ...

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلا تی که اقدامات عملی می طلبد

موادمخدر یکی از معضلات اصلى و جدی در افغانستان به شمار می رود که ابعاد وسیع عوارض برخاسته از مصرف آن زندگی جسمی و روانی فرد و همچنین خانواده، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع را به شدت متضررمي…
ادامه مطلب ...