روزنامه ملی انیس

پیام تبریکی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان به مناسبت اعطای رتبه مارشالی به…

بسیار جای خرسندی است که فرمان رسمی ‌جلالت‌مآب رئیس جمهور در مورد اعطای رتبه مارشالی برای شخصیت بزرگ سیاسی و نظامی‌کشور عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری و رهبر جنبش ملی اسلامی…
ادامه مطلب ...