روزنامه ملی انیس
مرور رده

جهان

امریکا از پاکستان خواست در مسیر صلح افغانستان قدم بردارد

یک جنرال ارشد امریکا با تکرار مجدد مواضع این کشور برای تحت فشار قرار دادن پاکستان و همکاری بیشتر در بحث صلح افغانستان، گفت: همکاری با پاکستان برای دستیابی به صلح در افغانستان همچنان حیاتی تلقی می شود.
ادامه مطلب ...