روزنامه ملی انیس
مرور رده

مقالات

دسولی د رامنځ ته کیدو له پاره ډاډمنی هڅی

څرګنده ده چې دهري جګړي پاي سوله ييزي خبري او دښکيلو غاړو تفاهم ګڼل کيږی نوځکه دا مهال ټينګار پردي دي چې په هېواد کې د رواني څوکلني نا اعلان شوي جګړي بنسټيزي جرړي دي را وسپړل شي څو دپاي ته رسيدو مناسبه او عادلانه لارومندل شي.
ادامه مطلب ...

فرهنگ چیست و چه رابطه‌ای با تمدن دارد؟

یونسکو در سال 1988 در کنفرانسی جهانی در شهر مکزیک، این تعریف را قبول کرد که جامع تعاریفی است که تا آن زمان وجود داشته است. طبق این تعریف؛ فرهنگ، عبارت است از خصوصیات معنوی مادی و فکری و عاطفی که به یک گروه اجتماعی و یا به یک جامعه هویت می‌بخشد. این فرهنگ‌ها، هنرها و ادبیات، باورها، شیوه‌های همزیستی و حقوق اساسی بشر را در بر می‌گیرد.
ادامه مطلب ...