روزنامه ملی انیس
مرور رده

گزارش

کتاب، گنج فراموش شده

مردم افغانستان در چند دهة اخیر شاهد نابسامانی های بسیار شدید بوده اند، از جمله جنگ ، فقر  ناداری تبعیض ، قوم گرایی و از همه مهمتر بی سوادی . طبق نظر سنجی…
ادامه مطلب ...

محمد عمر داوودزی: هیچ دلیلی مانع برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح نخواهد گردید

اعضای کمیسیون تدویر جرگه مشورتی صلح در نشست مشترک با عالمان دین بر مذاکرات بدون قید و شرط صلح و متوقف شدن عملیات های خالد و الفتح، بر آتش بس و دریافت راه حل صلح آمیز تأکید کرده می گویند که جنگ و خشونت در افغانستان جواز دینی و شرعی ندارد و همه مردم افغانستان خواستار صلح و ثبات در کشور هستند آنان همچنان افزودند که مردم افغانستان در لویه جرگه مشورتی…
ادامه مطلب ...

خبرنگاران:  در موجودیت قانون حق دسترسی  به اطلاعات؛  کسب اطلاعات در اداره‌های دولتی، دشوار است

شماره‌ها را پی‌هم از کتابچه‌ یاداشتش تماس می‌گیرد، خط تماس یا خاموش است و یا هم کسی جواب نمی‌دهد. اگر تماس وصل هم شود شخص پشت خط با شنیدن واژۀ خبرنگار از اطلاع دادن معذرت می‌خواهد و یا قطع می‌کند.
ادامه مطلب ...