روزنامه ملی انیس
مرور رده

گزارش

طیبه مشعل: از جنگ خسته شده ایم خواهان صلح در کشور هستیم

صلح یکی از نعمت های الهی برای بهتر زیستن انسان ها درکناریک دیگرشان میباشد، ولی مردم کشورما ازاین نعمت محروم مانده اند ودرجستجوی آن هستند. نشست هایی که بخاطرتأمین صلح دایرشد تاهنوزنتیجه درقبال نداشته است، خبرنگارروزنامة ملی انیس دیدگاه چندتن ازشهروندان را درمورد صلح جویا شده که تقدیم خوانندگان میگردد.
ادامه مطلب ...

محمد حنیف دانشیار: مبارزه با مواد مخدر یکی از اولویت های حکومت است

یکی ازاولویت های حکومت وحدت ملی مبارزه با کشت، تولید و قاچاق و مواد مخدر در کشورمیباشد اما با آنکه جامعة جهانی به منظور از بین بردن کشت کوکنارافغانستان را کمک مالی می کند ولی  نهاد های مسئول دراین زمینه موفق نبوده اند. خبرنگار روزنامة ملی انیس مصاحبه یی را با محمد حنیف دانشیارسخنگوی وزارت مبارزه بامواد مخدرانجام داده که نشر میگردد.
ادامه مطلب ...

جام جهانی روسیه: ژاپن چگونه یکی از قوی‌ترین تیم‌های دنیا را تا آستانه حذف برد؟

ژاپن دیروز همه را به تحسین واداشت، عملکرد شجاعانه، حساب شده و بابرنامه، تکنیک فردی و بازی زمینی این تیم، نزدیک بود بلژیک پرستاره را از جام بیرون کند. روبرتو مارتینز سرمربی بلژیک بعد از دو گل فوق‌العاده‌ای که تیمش در عرض چهار دقیقه خورد، دو تعویض کرد، ناصر چادلی را بجای کاراسکو به گوش چپ آورد و مروان فلینی را برای نبرد هوایی در محوطه جریمه ژاپن به…
ادامه مطلب ...