روزنامه ملی انیس
مرور رده

گزارش

مهاجرین اخراج شده از ترکیه در وضعیت بدی اقتصادی و روانی قرار دارند

برخی از مهاجرین افغان که به تازه‌گی از ترکیه به کابل برگشتانده شده‌اند می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند. همزمان با نشر گزارش‌ها از اخراج شمار زیاد مهاجرین افغان از ترکیه برخی از این اخراج شدگان می‌گویند که در وضعیت بدی اقتصادی و روانی قرار دارند و از هیچ مرجع هم کمک دریافت نکرده‌اندکه به دلیل نا امنی و بی‌کاری مجبور شدند تا از…
ادامه مطلب ...

شهروندان: از نیروهای امنیتی سپاس گزاریم که در روز برگزاری انتخابات، امنیت مردم را تأمین نمودند

کميسيون مستقل انتخابات با وجود چالش هاي امنيتي و تخنيکي توانست روز شنبه 28 ميزان سالجاري انتخابات ولسي جرگه را در 32 ولايت کشور برگزار کند هرچند روز 28 ميزان مشخصاً روز برگزاري انتخابات پارلماني اعلان شده بود، اما نظر به مشکلات تخنيکي اين پروسة ملي به روز يکشنبه 29 ميزان نيز تمديد شد تا هيچ شهروندي از حق رأی دهی محروم نگردد روي اين موضوع خبرنگار…
ادامه مطلب ...

زنان در انتخابات حضور پررنگ داشتند

روز شنبه ۲۸ میزان میلیون ها افغان با رفتن به پای صندوق های رأی پروسه ملی مردم سالار و دموکراتیک یعنی انتخابات را پیروز ساختند. هر چند دشمنان با انجام حملات انتحاری و انفجاری جان عدۀ از هموطنان ما را گرفت ولی نتوانست این پروسۀ ملی را متوقف سازند. قبل از رسیدن روز رأیدهی گمان ها براین بود که بی باوری و بی اعتمادی بنابر نبود شفافیت در برگزاری انتخابات…
ادامه مطلب ...