روزنامه ملی انیس
مرور رده

مصاحبه

راشد صدیقی: ما کوشش می‎کنیم حق خبرنگاران تلف نگردد

رسانه ها به حیث منبع خبر رسانی درافغانستان فعالیت مینمایند واین خبرنگاران اند که درد مردم را انعکاس داده باوجود همه مشکلات امنیتی و اقتصادی بازهم به کارخود ادامه میدهند این خبرنگاران به حمایت و پشتیبان ضرورت دارند روی این اساس ایجاب می کند تا بخاطر حمایت ژورنالیستان و دست اندرکاران رسانه ها مرکز حمایوی ایجاد گردد تا به مشکلات شان رسید گی شود.…
ادامه مطلب ...

اقبال خیبر: صلح آرزوی ما نه، بلکه هدف ماست که باید به آن دست یابیم

حرکت صلح خواهان هلمندیان بعد از سپری کردن ۹ روز تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل و سفارت امریکا، اکنون خود را درمقابل سفارت روسیه با افراشتن خیمه های تحصن با شعارهای ملت روسیه، حکومت شما خصومت خود با امریکا را روی زمین ما پیاده می کنند، زمین ما را دیگر به آتش مکشید، بر پا کرده اند و می خواهند که صدای صلح خواهی خود را به گوش آنان برسانند. خبرنگار…
ادامه مطلب ...