روزنامه ملی انیس
مرور رده

حقوق بشر

رئیس اجرائیه کشور: سلب آزادی زندانیان به معنی سلب حقوق انسانی و اسلامی آن‌ها نیست

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در کنفرانس ملی تحکیم حاکمیت قانون و تامین عدالت در محابس با اشتراک روسای ولایتی محابس و دادستان‌ها گفت: هیچ عذری وجود ندارد که حقوق زندانیان در محابس نقض گردد.
ادامه مطلب ...

جلسۀ آموزشی در مورد حق تعلیم و تربیه

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی فاریاب، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه آموزشی نیم روزه را تحت عنوان «حق تعلیم وتربیه در قوانین ملی و بین‌المللی» به‌تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۷ با اشتراک (۳۳) نفر از شاگردان لیسه ذکور قریه ده عزیزان ناحیه اول شهر میمنه  برگزار نمود.
ادامه مطلب ...