روزنامه ملی انیس
مرور رده

صحت

فیروز الدین فیروز: پیشرفت ها در عرصه خدمات صحی را با وجود چالشها، قابل تمجید خواند

رئیس عمومی سازمان  جهانی صحت داکتر تیدروس ادهانوم غیبریوسوس در نخستین روز سفر خود به افغانستان طی ملاقاتی رسمی با  داکتر فیروزالدین فیروز در وزارت صحت عامه پیشرفت ها در عرصهء خدمات صحی را با وجود چالشهای زیاد قابل تمجید دانسته تمام مقامات دولتی و همکاران آ را به کوششهای بیشتر جهت ساختار یک سیستم صحی برای تمام افغانها و سرعت بخشیدن فعالیتها محو…
ادامه مطلب ...