روزنامه ملی انیس
مرور رده

محیط زیست

حفاظت محیط زیست وظیفه همه ما است

درمحیطی که همه ما در آن زندگی می کنیم و از منابع ارزشمند ( هوا، آب و خاک ) آن برای ادامه حیات خویش استفاده می کنیم رسالت ومسوولیت داریم تا به حفاظت آنها توجه کرده، صحت و سلامتی خود وکسانی را که در آن محل زندگی می کنند از اضرار آلودگی ها در امان نگهداریم و به هیچ کس اجازه ندهیم تا این منابع ارزشمند طبیعی را آلوده سازند. 
ادامه مطلب ...