روزنامه ملی انیس
مرور رده

محیط زیست

درخواست اداره ملی حفاظت محیط زیست از مالکین شهرک‌ها وبلند منزل‌ها

اداره ملی حفاظت محیط زیست، به هدف کاهش آلودگی هوا در فصل زمستان امسال، از مالکین شهرک‌ها و بلند منزل‌ها در خواست کرد که الی اخیر ماه عقرب سال روان، سیستم تسخین مرکز گرمی و مواد سوخت بلند منزل‌ها وشهرک‌های شان را از زغال سنگ، به گاز مایع تبدیل کنند.
ادامه مطلب ...

روی چگونگی راه های جلوگیری از آلودگی هوا، بحث صورت گرفت

نشستی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روزپنجشنبه به منظور بحث روی چگونگی جلوگیری از آلودگی هوا به اشتراک مسئولین ادارۀ ملی محیط زیست افغانستان و نمایندگان سایر ارگان های مربوطه، دایر گردید.
ادامه مطلب ...