روزنامه ملی انیس
مرور رده

سرمقاله

استقلالیت و بی طرفی خواست همگانی

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با همه چالش ها و موانعی که در سر راهش وجود داشت با همکاری حکومت و تلاش های ممتد کمیسیون مستقل انتخابات به روز ششم میزان سالروان برگزار شد، هرچند سطح اشتراک مردم در این دور انتخابات کمرنگ توصیف شد، اما با آنهم مردم افغانستان با قبول خطرات جانی به پای صندوق های رایدهی رفته، رای خود را به نفع استحکام نظام دموکراتیک،…
ادامه مطلب ...

وحدت نظر، راه گشای چالش ها

از آغازین روزهای مذاکرات میان امریکا و طالبان، برخی ها را باور براین بود که حکومت موقت شکل گیرد و بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد، هرچند این مسئله هیچگاهی…
ادامه مطلب ...

سکوت بشکنید، دریک محوریت جمع و موضع واحد اتخاذ کنید

افغانستان در شرایط کنونی در یک وضعیتی پیچیدة سیاسی قرار گرفته که بیرون رفت از این وضعیت، ضرورت به اجماع ملی دارد تا بار دیگر مردم افغانستان به جهانیان ثابت سازند که مردم این سرزمین مردمان آگاه متعهد و یک پارچه اند و در راستای سرنوشت آینده  روند خویش، خود تصمیم می گیرند. انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان، علیرغم تهدیدات امنیتی و همسویی شماری از حلقات…
ادامه مطلب ...

بگذارید کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تخلفات انتخاباتی خود تصمیم بگیرد

صلح یکی از ضرورت های اصلی و مبرم مردم ما در شرایط کنونی می باشد که نیاز به اعتماد سازی دارد، اما نمی توان با ماجرا جویی ها و برتری جویی های مسلحانه، در این روند برای خود بستر سازی کرد و امتیاز به دست آورد. طالبان بار دیگر جنگ را شدت بخشیده و تلاش نمودند تا ولسوالی شورتپة ولایت بلخ ولسوالی بهارک و خواجه غار ولایت تخار و... را تصرف کنند تا…
ادامه مطلب ...

در پروسه ملی، ملی بی اندیشید

آهسته آهسته به روز تعیین شده (ششم میزان) روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روزی که همه به برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه و نتایج همه پذیر آن امید بسته اند نزدیک می شویم، هرچند نظر به شرایط کنونی کشور، طبعاً برگزاری انتخابات همراه با کاستی ها خواهد بود، اما نظر به تلاش های کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی، دیده می شود که مسئولان را نیت بر این است که…
ادامه مطلب ...