روزنامه ملی انیس
مرور رده

مواد مخدر

سفر وزیر مبارزه علیه موا مخدر به  کشور کرواسی

16 سرطان 1397  پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر  و هیات همراه شان در هفتمین نشست کمیته راهبردی برنامه منطقه ­ای برای افغانستان و کشورهای همسایه در عرصه  مبارزه با مواد مخدر در  شهر زاگرب کشور کرواسی اشتراک نمودند.
ادامه مطلب ...