روزنامه ملی انیس
مرور رده

فرهنگ

پوهاند محمد رسول باوری: اقدامات عملی درراستای استحکام و حفاظت منارجام صورت خواهد گرفت

رئیس عمومی یونسکو، اسناد تحقیقات متخصصان این نهاد دررابطه به منار جام را که در گذشته صورت گرفته بود،  دیروزدرنشستی به پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ  تسلیم داد .
ادامه مطلب ...