روزنامه ملی انیس
مرور رده

سیاست

داکتر عبدالله عبدالله  در جلسۀ شورای وزیران:  زیرسوال بردن پیمان امنیتی با امریکا  به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه دیروز در نشست شورای وزیران گفت که زیرسوال بردن پیمان امنیتی با امریکا به‌خاطر اهداف شخصی کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند.
ادامه مطلب ...