روزنامه ملی انیس
مرور رده

سیاست

محمد کریم خلیلی: رهکار رسیدن به صلح باید برای هر دو طرف نتایج قابل قبول داشته باشد

محمد کریم خلیلی،  رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز چهارشنبه، در نشستی که در موررد روند صلح افغانستان برگزار شد، گفت که راهکار رسیدن به صلح باید برای هر دو طرف نتایج قابل قبول در پی داشته باشد.
ادامه مطلب ...