روزنامه ملی انیس
آرشیو ماهانه

ژوئن 2021

صندوق پولی حمایت از کارکنان رسانه یی، با رویکرد مشارکتی، شفافیت و حسابدهی، عنقریب به فعالیت آغاز می…

عبدالمنان شیوای شرق معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، می گوید که تا یک هفته آینده " صندوق پولی حمایت از کار کنان رسانه یی " به فعالیت آغاز خواهد کرد.
ادامه مطلب ...