روزنامه ملی انیس
آرشیو ماهانه

مارس 2021

محمد حنیف اتمر کیمساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناه هندگان را

همکاری محمد دولت و مردم افغانستان دانستمحمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه با اندریکا رتواتی رئیس منطقه‌یی آسیا و اوقیانوسیه کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در قصر ستوری این…
ادامه مطلب ...