روزنامه ملی انیس
آرشیو ماهانه

جوزا ۱۳۹۹

به مناسبت روز جهانی کودک گستردگی فقر کودکان را وادار به کارشاقه می‌سازد

کودکان به عنوان نسل‌های آینده حق دارند از محیط زیست و زندگی سالم برخوردار باشند. حفاظت از محیط زیست و حمایت از کودکان در حقیقت دو وظیفه اصلی برای دستیابی نهایی به یک زندگی پایدار است.…
ادامه مطلب ...

استقبال دولت افغانستان از تصمیم اخیر شورای اتحادیۀ اروپا 

اخیراً شورای اتحادیۀ اروپا تصمیم خویش را در رابطه به صلح و انکشاف افغانستان اعلام کرد و یکبار دیگر بر تعهد سیاسی خود برای حمایت از مردم افغانستان و دستیابی این کشور به صلح، امنیت، ثبات،…
ادامه مطلب ...