روزنامه ملی انیس
آرشیو ماهانه

ثور ۱۳۹۸

پارلمان می تواند ممثل واقعی مردم و ممد حکومت در راستای حاکمیت قانون باشد

پارلمان را قلب تپندة دموکراسی گفته اند که یکی از پایه های سه گانة دولت را تشکیل می دهد، این امر به اندازة مهم است که می تواند ماهیت دولت ها را بر بنیاد چگونگی انتخابات و چگونگی  پارلمان…
ادامه مطلب ...

رئیس اجرائیه: مردم افغانستان به تعیین سرنوشت خویش از طریق انتخابات باورمند هستند

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه و استاد سرور دانش  معاون دوم ریاست‌جمهوری  دیروز در قصر سپیدار با سفرای کشورهای کمک‌کننده برای انتخابات، نمایند‌گان یوناما، حمایت قاطع و اتحادیه…
ادامه مطلب ...