روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: صلاحیت های تیم مذاکره کننده محدود است و فیصله نهایی را حکومت و مردم اتخاذ خواهند کرد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ نشست های مشورتی در رابطه به پروسۀ صلح، دیروز با شماری از زنان در قصر چهارچنار ارگ دیدار کرد.

در این دیدار که بانوی اول کشور نیز حضور داشت، ابتدا حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به انسجام زنان در کابل و ولایات در خصوص صلح، معلومات ارائه نمود. خانم صافی گفت که ۲۵۰ زن در چهار کمیته، نظریات و پشنهادات زنان در کابل و ولایات را در رابطه به صلح جمع‌آوری کرده و تاکید
کرده اند که در مذاکرات صلح، باید حقوق زنان مورد معامله قرار نگیرد.
سپس مرضیه حافظی، قدسیه نیازی، نویده بیات و زهره امیری به نمایندگی از کمیته‌های مختلف، نظریات و پیشنهادات شان را با رئیس جمهور شریک ساختند. آنان از رئیس جمهور کشور بخاطر فراهم‌نمودن بیشتر زمینۀ حضور زنان در دولت طی پنج سال گذشته، تشکر کردند.

همچنان، آنان تاکید کردند که در مذاکرات صلح برای زنان نقش عملی و فعال داده شود؛ در مذاکرات صلح بالای جمهوریت، حقوق شهروندان و دستآوردهای آنان معامله صورت نگیرد و مذاکرات صلح باید به رهبری و مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به پیش برده شود.

در این نشست امرالله صالح معاون اول منتخب مقام عالی ریاست جمهوری، بر اشتراک زنان در پروسۀ صلح تاکید کرده، گفت که ما برای صلح برنامۀ جامع داریم و در حاشیۀ کنفرانس مونیخ برای مقامات بین‌المللی با تاکید گفته‌ایم که در پروسۀ صلح، بالای حقوق زنان معامله صورت نخواهد گرفت. وی گفت: هدف از مشوره های ما این است که با یک صدای واحد به پیش برویم.

رئیس جمهور غنی در این نشست مشورتی، گفت که امروز زنان افغان صدای رسا دارند و پس از مشوره با اقشار مختلف کشور، با موقف قوی، مذاکرات صلح را به پیش خواهیم برد.

رئیس جمهور کشور افزود که ما چارچوب واضح بخاطر مذاکرات صلح با طالبان داریم و توافق ما با کاهش خشونت از سوی طالبان، بخاطر رسیدن به آتش بس عمومی است.

رئیس جمهور گفت که صلاحیت های تیم مذاکره کننده محدود است و فیصله نهایی را حکومت و مردم انتخاذ خواهند کرد؛ تیم مذاکره کننده تنها می تواند روی مسوده امضا کند و صلاحیت امضای هیچ توافقنامه برای شان داده نشده است.

رئیس جمهور در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه در مذاکرات صلح در خصوص حقوق زنان معامله صورت نمی گیرد، گفت که پیشبرد مذاکرات صلح در اولویت کاری ما قرار دارد و تمرکز حکومت جدید روی ارائه خدمات مؤثر برای مردم خواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید