روزنامه ملی انیس

وزیر امورداخله: تمام افسران پولیس که در احتیاط فعال و غیر فعال بسر می برند در جریان دو ماه  به وظایف استخدام خواهند شد

 

ویس احمد برمک وزیر امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز با بیشتر از یک هزار تن منسوبین پولیس ملی که در احتیاط فعال و غیر فعال اداره پیژنتون این وزارت بسر میبرند دیدار و به آنان گفت که نظر به تصمیم اتخاذ شده، تمام افسران پولیس که در احتیاط فعال و غیر فعال بسر میبرند در جریان دو ماه  به وظایف استخدام خواهند شد.

وزیر امورداخله بر شفافیت در تعینات این افسران تأکید نموده گفت که هر افسر پولیس پس از مطالعه سوابق مطابق به درجه تحصیل، اهلیت وکارایی آن از سوی بورد تعینات، با دید منصفانه وعادلانه در بست های مناسب استخدام شده و شخص خودش از پیشرفت ها در روند تعینات این افسران را نظارت خواهد نمود.

وزیر امورداخله در خطاب به این منسوبین گفت که تعهد، صداقت و ایمان داری را سرمشق قرار داده و با همت بالا و روحیه قوی از خاک و مردم افغانستان در برابر دشمنان این سرزمین حراست و دفاع نمایید.

آقای برمک از پیشرفتها در زمینه اصلاحات و مبارزه با فساد در وزارت امورداخله یاد آوری نموده افزود که به اثر تلاش های رهبری وزارت امورداخله طی یک سال، یک سلسله اصلاحات بنیادی در بخش های مختلف وزارت امورداخله بوجود آمده است که این امر منجر به رضایت مردم و حکومت افغانستان و همچنان جامعه جهانی گردیده است.

سپس لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امورداخله  پیرامون برنامه های اصلاحی وزارت امورداخله صحبت نموده گفت که تصامیم و عملکرد رهبری وزارت امورداخله در جهت تطبیق برنامه ها با در نظر داشت منافع ملی ومصالح علیای کشور صورت میگیرد و وزارت امورداخله با روحیه همدلی، وهمگرائی در تطبیق این برنامه ها به گونه جدی به پیش خواهد رفت.

مل پاسوال شاه ولی صافی معاون معینیت پالیسی و سرپرست ریاست عمومی پیژنتون وزارت امورداخله  ضمن ارائه معلومات از بست های کمبود در بخشهای مختلف این وزارت نیز بر تسریع در روند تعینات این افسران به وزیر امورداخله اطمینان داده گفت که پیشرفتهای چشمگیری در راستای تطبیق پلان ستراتیژیک وزارت امورداخله صورت گرفته و بگونه تدریجی تلاش های شان در این زمینه ادامه دارد.

قابل یاد آوری است که در حال حاضر بیشتر از دو هزار منسوبین پولیس ملی در احتیاط فعال وغیر فعال ادراه پیژنتون وزارت امورداخله بسر میبرند و رهبری وزارت امورداخله تلاش دارد تا هر منسوب را مطابق به سویه تحصیلی و سطح دانش آن در بست های کمبود این وزارت تعیین نماید

 

ممکن است شما دوست داشته باشید