روزنامه ملی انیس

۷۲ تن درپیوند  به قاچاق مواد مخدر بازداشت شد

معینیت مبارزه  با مواد مخدر وزارت امور داخله  ۷۲ تن را درپیوند به قاچاق بیشتر از یکهزار  کیلوگرام  مواد مخدر مختلف النوع  بازداشت نموده است .

دفتر مطبوعاتی معینیت مبارزه  با مواد مخدر  وزارت امور داخله به آژانس باختر خبر میدهد،  پولیس مبارزه با مواد مخدر  این وزارت در جریان انجام ۶۷  عملیات ، ۷۲  تن را درپیوند  به قاچاق ۱۲۷۴ کیلوگرام مواد مخدر مختلف النوع از قبیل  هیرویین ،  تریاک ، چرس ، مشروبات الکولی ، کشمش تخمر شده وتابلیتاز مربوطات ولایتهای کابل ، هلمند ، ننگرهار ،  پکتیا ،  خوست ، بدخشان ، پکتیکا ، لغمان ، بادغیس  ، نیمروز ، قندهار، غور و کاپیسا بازداشت نموده است  از نزد افراد بازداشت شده  هفت عراده موتر ،   ۱۴سیت تیلفون  ، یک میل اسلحه و ۱۸۵۰ دالر امریکایی بدست  آمده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید