روزنامه ملی انیس

۴۴ مورد تدارکاتی به ارزش نزدیک به ۱۰ میلیارد افغانی منظور شد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز دوشنبه در ارگ برگزار شد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه، ۴۶ مورد تدارکاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه ۴۴ مورد آن به ارزش نزدیک به ۱۰ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظورشد. 

در همین حال در خواست اعطای قرارداد طبع و چاپ دو قلم قرطاسیه مطبوع محرم، ضرورت ریاست املاک وزارت معارف مشروط بر عقد این قرارداد در حدود قیمت تخمینی با تصدی مطبعه معارف منظورشد، اما در خواست منظوری قرارداد ساختمان پل سرای شمالی مربوط شاروالی کابل به منظور بررسی های بیشتر دیزاین، قیمت و ظرفیت و توانایی داوطلب پیشنهادی از سوی کمیسیون تدارکاتملی اعاده شد.

در همین حال درخواست منظوری تعدیل شماری از پروژه ها پس از بررسی و مداقه مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

وزارت شهرسازی و اراضی درخواست هدایت پیرامون اعطای قرارداد پروژۀ اعمار ۱۴۰۰ باب آپارتمان در فاز اول واقع دارالامان کابل را از کمیسیون تدارکات ملی کرد که پس از بحث و بررسی بهداوطلبی که نرخ نازل ارائه کرده بود، منظور شد.

علاوه بر آن وزارت شهر سازی و اراضی درخواست هدایت پیرامون پروژۀ دیزاین تعمیر موزیم ملی افغان را کرد که از سوی کمیسیون منظور شد.

وزارت دفاع ملی درخواست منظوری تصحیح مقدار گوشت مرغ قول اردوی ۲۰۷ ظفر را ارائه کرد که مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.

وزارت امور داخله درخواست هدایت در مورد اکمالات مواد محروقاتی (چوب محروقات) را از کمیسیون کرد که از سوی کمیسیون منظور شد و به این وزارت هدایت داده شد تا بدیل استفاده از چوب رادر نظر بگیرد.

علاوه بر آن این وزارت در مورد دو قلم تیل مورد نیاز ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی پیشنهاد خویش را به کمیسیون ارائه کرد که پس از بررسی های همه جانبه در زمینه به اینوزارت هدایات لازم صادر شد.

درخواست وزارت صحت عامه مبنی بر منظوری فسخ قرارداد پروژۀ اعمار تعمیر شفاخانه (۵۰) بستر مرکز ولایت نورستان نیز مورد تایید کمیسیون قرار گرفت و به این وزارت وظیفه سپرده شد تاقراردادی متخلف را مطابق قانون به مراجع عدلی و قضایی معرفی نماید.

اداره هوانوردی ملکی وزارت ترانسپورت در خواست هدایت در زمینه مذاکره قرارداد با مشاوران پیشنهادی در خصوص قرارداد خدمات ترافیک حریم هوایی افغانستان و مدیریت آن را به جلسه مطرحکرد که پس از بررسی ها، کمیسیون تدارکات ملی هدایات لازم صادر کرد.

از سوی هم طبق اجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق هدایات فیصله های قبلی این کمیسیون را به بحث گرفتند که مورد تایید آنان قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید