روزنامه ملی انیس

۴۴ ملیون افغانی هزینه مصارف پیکار های انتخاباتی  هر نامزد

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با تأیید این رقم می گویند، هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری می تواند درزمان مبارزات انتخاباتی خود تا چهل و چهار میلیون افغانی را مصرف کنند.

این درحالیست که مصارف پیکارهای انتخاباتی هرنامزد انتخابات ریاست جمهوری درسال ۱۳۹۳ده ملیون افغانی بود.

گزارشگرآژانس باخترمی نگارد: حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه ها گفته است که  به اساس معیارهای پذیرفته شده ،برای هرنامزد انتخابات ریاست جمهوری تا ۴۴ میلیون افغانی، هزینه به عنوان مصارف مبارزات انتخاباتی شان تعیین شده است ونامزدان مکلف اند تا پس ازپایان دوره مبارزات انتخاباتی، مجموع مصارف شان را به این کمیسیون گزارش دهند.

به گفته ویْ این رقم مصرف با مشوره کمیشنران بین المللی  تعیین شده است وتمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بعد از مبارزات انتخاباتی شان گزارش شفاف ازپیکار های انتخابات  خود به این کمیسیون ارائه کنند .

بربنیادتقویم کمیسیون مستقل انتخابات، دو ماه و سه روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و قرار است مبارزات انتخاباتی نامزدان این انتخابات امروز در سراسر کشور آغاز شود.

دراین انتخابات هجده نامزد به شمول محمد اشرف غنی، داکترعبدالله عبدالله رهبران حکومت وحدت ملی  برای احراز کرسی ریاست جمهوری رقابت می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید