روزنامه ملی انیس

۳۵ نامزد از فهرست نهایی حذف گردید

کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز نتایج بررسی های خویش را در رابطه به رسیدگی به اعتراضات شکایات درپیوند به فهرست ابتدایی نامزد ان ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ اعلام کرد.

به گزارش آژانس باختر ، داکتر علی رضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی در این نشست خبری در ابتدا در رابطه به مراحل و چگونگی رسیدگی به اعتراضات شکایات نامزدان علیه کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان شکایات افراد و اشخاص علیه نامزد ان ولسی جرگه توضحات مفصل ارائه کرد و گفت: تمامی اعتراضات و شکایات در فهرست ابتدایی نامزد ان به تعداد (۳۵)
تن را از فهرست نهایی حذف، و به تعداد (۴۵) تن دیگر را اخطار و
توصیه تجویز کرده است.

روحانی افزود: از میان ۱۳۴ اعتراض و شکایت از سوی نامزد ان ولسی جرگه که درفهرست ابتدایی نامزد ان راه پیدا نکرده بودند درج شده بود، که در نهایت به تعداد ۱۰۲ تن  از آنها اسناد و شواهد شان موجه پنداشته شده و شامل فهرست نهایی گردید . 

منشی کمیسیون شکایات گفت: قسمت دیگری از شکایات واصله که تعداد آنها به ۲۳۰ مورد می رسید به لحاظ ارتباط موضوع به کمیسیون ویژه بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیرقانونی به حیث نامزد راجع گردید که از سوی این کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفته و در نتیجه آن (۲۵) تن حذف و۴۵ تن دیگر شان اخطار و توصیه دریافت کردند.

به گفته وی پس از آنکه کمیسیون شکایت انتخاباتی برای متضرین ۲ روز فرصت داد تا علیه  کمیسیون ویژه استیناف خواهی کنند که بدنبال آن، شماری از  اعتراضات و شکایات علیه کمیسیون ویژه ثبت گردید.

روحانی تاکید کرد که جلسه علنی استیناف خواهی درحضور نمایندگان از نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات در کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزار شد که متضررین هر کدام از خود دفاع کردند که بعد از استماع دفاعیه آنها در نتیجه به تعداد (۱۴) تن تصمیم کمیسیون ویژه مبنی بر حذف تایید، و به تعداد (۱۱) تن دیگر شان برائت حاصل کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید