روزنامه ملی انیس

۲۴ حوت نقطه عطف در تاریخ کشور

افغانستان سرزمین حماسه هایی است که در ادوار تاریخ پر از فراز و نشیب اش، حوادث و رویدادهای زیادی را تجربه کرده است.

مردم مسلمان و با دیانت این سرزمین، همواره بخاطر پاسداری از ارزشهای ملی و اسلامی و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور، در یک صف واحد بدون درنظرداشت قوم، سمت، زبان و مذهب، قرار گرفته و حماسه های جاودان و ماندگاری را رقم زده اند.

بی گمان یکی از این حماسه های ماندگار، قیام ۲۴ حوت مردم هرات است که در برابر رژیم وقت که می خواست، ارزش های دینی و ملی مردم ما را به بازی بگیرد، به وقوع پیوست و به نام حماسه ۲۴ حوت مسمی گردید. درست چهل ویک سال پیش از امروز، ده ها هـــزار انــسان آزاده، مسلمان و بادیانت هــرات‌زمین در مقابل رژیمی که در پی تطبیق اهداف و برنامه های به اصطلاح انقلابی شان بودند و هر لحظه اشخاص مؤمن و خدا پرست را با عناوین مختلف، زیر شکنجه های روحی و جسمی به جرم خداپرستی، قرار می‌دادند، کمر همت بستند و قدعلم نمودند، زیرا فضای موجود در آن زمان چنان اختناق و وحشت را در جامعه به وجود آورده بود که هیچ فردی را مجال حرکت  و ارائه دیدگاهی نبود، اما مردم سلحشور هرات باستان به یاری پروردگار و سلاح ایمان توانستند در مقابل زورگویان و جباران وقت به پا بایستند و این را به جهانیان ثابت سازند که مردم افغانستان به هیچ قدرت دنیوی اجازه نمی دهند تا به ارزشهای ملی و اسلامی، همچنان سرنوشت شان بازی کند.

همین بود که شهروندان هرات در آن دوران توانستند با اتحاد، یک پارچگی و روحیه بیگانه ستیزی در مقابله با زورگویان وقت موفقانه بدرآیند.

درست مردم افغانستان در حالی از ۲۴حوت به عنوان روز رستاخیز ملی، تجلیل به عمل می آورند که کشور عزیز ما افغانستان کنون در وضعیت ناگوار سیاسی قرار گرفته که ادامه این وضعیت هیچگاهی مورد پذیرش مردم افغانستان نیست و مردم این سرزمین از این حالت نهایتاً رنج می برند و از بزرگان سیاسی کشور می خواهند تا شکر رنجی ها را کنار گذاشته در مسیر ترقی، تعالی، همبستگی و یکپارچگی کشور گام بردارند.

بناءً حالا که توافقنامه صلح بعد از گذشت هجده ماه به امضا رسیده و قرار است در آینده نزدیک گفتگو های بین الافغانی آغاز شود، چی بهتر خواهد بود تا همه سیاسیون و دولت مردان کشور متحدانه از این فرصت پیش آمده استفاده اعظمی ببرند و روند گفتگو های صلح را در یک محوریت واحد، مدیریت و رهبری کند تا اینکه گفتگو های بین الافغانی منجر به یک آتش بس پایدار و توافق سیاسی ای که مورد پذیرش همه قرار گیرد بانجامد تا مردم افغانستان به آرزوی همیشه گی شان که همانا صلح سراسری، عادلانه و همه پذیر است، برسند.

ممکن است شما دوست داشته باشید