روزنامه ملی انیس

۲۳۹۸سند وثیقه ورثه شهدا بررسی شده است

لعل الدین آریوبی، وزیر دولت در امور شهدا ومعلولین در نشست حساب دهی حکومت به ملت بیان داشت که در سال مالی گذشته ۲۳۹۸سند وثیقه ورثه شهدا  توسط کمیسیون تثبیت وثایق  بررسی شده است.

به گزارش آژانس باختر،لعل‎الدین آریوبی افزود که در سال گذشته حقوق ۱۷۴۴۴ تن از ورثه شهدای ملکی و نظامی پرداخت شده است و ۴۴۴ تن به منظور افتتاح حساب بانکی از طریق مدیریت های عمومی تادیات به وزارت مالیه معرفی شده اند.

به گفته وی بیش از ۲۰۰۰ از ورثه شهدای نظامیان کشور ثبت وبیش از ۵۰۰۰ ورثه شهدای ملکی با یومتریک شده اند.

وزیر دولت در امور شهداء معلولین گفت که مدیریت و مراقبت دوامدار از محیط زیست و حفظ الصحه آسایشگاه های معلولان و معرفی مریضان به مراکز صحی ، توزیع اپارتمانها ونمرات رهایشی برای معلولان و ورثه شهدا ،معرفی معلولان و ورثه شهدا برای تداوی و معالجه به مراکز صحی از کار کرد های دیگر وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین در سال ۱۳۹۷ است.

 

وزیر دولت در امور شهدا ومعلولین از برنامه های این وزارت برای سال ۱۳۹۸ اشاره کرد وگفت که پرداخت حقوق به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت، ، بررسی وثایق ورثه شهدا در مرکز و ولایات، بانکی سازی پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولان و طرح ایجاد صندوق حمایتی برای ورثه شهدا ومعلولان از برنامه های مهم این وزارت در سال روان می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید