روزنامه ملی انیس

۱۴ قرار داد به ارزش بیش از ۲.۸ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظورشد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در قصر گلخانه برگزار گردید.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر:دراین جلسه ۱۶ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه به ارزش بیش از۲٫۸ میلیارد افغانی ۱۴ مورد تدارکاتی منظور گردید که شامل پروژه های ذیل می گردد:

پروژه ساختمان سرک ارغستان الی معروف ولایت قندهار لات اول به طول ۳۴ کیلومتر مربوط وزارت فواید عامه

پروژه چاپ ۱۲،۲ میلیون  جلد کتاب درسی شامل ۱۲ بخش، به زبان های پشتو و دری ، مربوط وزارت معارف

پروژه تهیه و تدارکات ۱۱۸ قلم ادویه مورد ضرورت بخش های عاجل واحد مراقبت های جدی تحت پوشش پروژه آی سی یو(ICU)  مربوط وزارت صحت عامه

پروژه وصل ۱۲۰ سایت شبکه مخابراتی سلام از طریق ستلایت ABS7 با ظرفیت ۴۰ میگاهرتز مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه خدمات مشورتی مطالعات امکان پذیری و مشوره دهی برای پروژه های مشارکت عامه و خصوصی، مربوط وزارت مالیه 

تعدیل پروژه کانکریت ریزی میادین گمرک ولایت هرات، مربوط وزارت مالیه

پروژه تدارک یک قلم گاز مایع ضرورت ادارات مرکزی و قطعات نظامی ریاست عمومی امنیت ملی برای سال های مالی۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

پروژه تدارک ۸۹ قلم قرطاسیه مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای مرکزی، ساحوی   ( قوای سرحدی و نظم عامه) برای سال مالی ۱۳۹۷ مربوط وزارت دفاع ملی

درخواست منظوری اعطای قرارداد ۲۹ قلم ملازمه طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستر درستیز وزارت دفاع ملی سال ۱۳۹۷، مربوط وزارت دفاع ملی

اعطای قرارداد ۴۳ سایت تمدیدی کیبل فایبر نوری شبکه ارتباطات استراتیژیک ریاست مخابره ستر درستیز مربوط وزارت دفاع ملی

اعطای قرارداد تهیه و تدارک ۱۳ قلم مواد خوراکی مورد ضرورت زون ۴۰۴ میوند قوای پولیس به شمول نظم عامه و قطعات خاص برای سال ۱۳۹۷

درخواست منظوری اعطای قرارداد تهیه و تدارکات دو قلم گوشت ( گاو و گوسفند ) مورد نیاز سال مالی ۱۳۹۷ مربوط وزارت داخله، درخواست منظوری تهیه و تدارک ۱۵ قلم مواد خوراکی مورد نیاز آپارات مرکز، مربوط وزارت امور داخله و درخواست منظور اعطای قرارداد یک قلم گوشت مورد نیاز قرارگاه و ولایات زون ۲۰۲ شمشاد، مربوط وزارت امور داخله در جلسه کمیسیون تدارکات ملی حین بحث بالای پروژه بخش اول ساختمان سرک ولسوالی ارغستان الی ولسوالی معروف ولایت قندهار به درازای ۳۴ کیلو متر ، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تاکید نمود تا به منظور جلوگیری از تاخیر درروندهای تدارکاتی چنین پروژه های انکشافی در کشور باید یک ضرب الاجل تعیین شود.

درعین حال به اساس اجندا، روی تحقق فیصله های قبلی کمیسیون تدارکات ملی نیز بحث صورت گرفت که در این جریان درخواست عقد قرارداد پروژه خدمات مشورتی برای دیزاین و مطالعه ۴۰ کیلومتر سرک شهرکابل مربوط شاروالی کابل نیز منظور گردید. از سوی هم در این جلسه در باره سبسایدی برای پروژه کشت گندم مربوط وزارت زراعت، مالداری و آبیاری نیز بحث صورت گرفت که از سوی کمیسیون اعاده گردید. در پایان این جلسه در رابطه به برخی از پروژه های مربوط به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اداره ملی نورم وستندرد و اداره خط آهن که از مدت زیادی با وضعیت نا معلوم روبرو بوده، بحث گردید و در زمینه رهنمایی های لازم صورت گرفت.

در این جلسۀ ، بر علاوه رئیس واعضای آن، مسؤلین اداره تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی از جمله کمیسیون های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی جرگه و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید