روزنامه ملی انیس

یونسکو در راستای ایجاد لابراتور ملی آبدات تاریخی با وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری می کند

پوهاند محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز در دیدار با مسئول بخش فرهنگی یونسکو، در رابطه به ایجاد لابراتور ملی آبدات تاریخی، بحث کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ دراین دیدار که دیپلوم مهندس عبدالاحد عباسی رییس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی و محمد فهیم رحیمی٬ رییس موزیم ملی نیز حضور داشتند، روی ایجاد لابراتوار ملی آبدات تاریخی و همکاری یونسکو در کار استحکام مناز پنجم هرات، بحث صورت گرفت.
بعد، پوهاند باوری با مسئول بخش فرهنگی یونسکو در رابطه به امکانات و محل لابراتوار ملی آبدات تاریخی که در کابل و در یکی از ساحات مربوط وزارت اطلاعات وفرهنگ ایجاد خواهد شد، توافق کرد.
به همین ترتیب دررابطه به سهم دهی یونسکو در کار پروژۀ استحکام منار پنجم هرات که قراراست٬ تفاهمنامۀ آن در آیندۀ نزدیک با بنیاد فرهنگی آغاخان به امضا برسد، نیزموافقت صورت گرفت.
سپس مسئول بخش فرهنگی یونسکو در رابطه به برنامه های آن نهاد در بخش فرهنگی معلومات ارائه کرد و از همکاری های بیشترشان دراین راستای با وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید