روزنامه ملی انیس

یوناما از تأخیر انتخابات ریاست جمهوری، استقبال کرد

یوناما تا دفتر نمایند گی سازمان ملل‌متحد در افغانستان از تأخیر انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرد و تاکید نمود که کمیسیون های انتخاباتی  اقدامات اصلاحی در زمینه نیز روی دست گیرند .

این در حالیست که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روزیکشنبه از تاخیرسه ماهه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبرداد.

یوناما از اعلام تقویم تازه انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرد و گفته است که این نهاد درهماهنگی کمک های جامعه جهانی  از کمیسیون  های انتخاباتی برای برگزاری  انتخابات با اعتبار، شفاف وقابل  قبول حمایت  میکند وبه همکاری های خود ادامه میدهد وتاکید کرده است که کمیسیون انتخابات باید تقویم جدید انتخابات آینده را هرچه زودتر اعلام کند.

دراعلامیه که از سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان منتشر شده آمده است که با توجه به وجود بی نظمی  های عمده وقابل اجتناب درجریان آماد گی  وبرگزاری انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان ، کمیسیون های انتخاباتی باید اقدمات اصلاحی وضروری انجام دهند زیرا انتخابات ریاست جمهوری برای آینده افغانستان حیاتی است و مدیریت نادرست آن غیرقابل قبول می‌باشد.

همچنان در این اعلامیه گفته شده است که این  اصلاحات باید شامل تصحیح فهرست رای دهندگان ، تقسیم واضح مسئولیت ها میان کمیسیون مستقل انتخابات ، حصول اطمینان از وجود دارالانشا با کارمندان کافی واموزش دیده وایجاد تغییرات  مورد نیاز درتشکیلات شان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، گردد .

این درحالیست که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دریک نشست خبری اعلام کردکه قرار است انتخابات ریاست جمهوری با سه ماه تأخیر در ۲۹ سرطان سال آینده برگزارشود.

درزمان بندی قبلی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده بود، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ۳۱ حمل ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید