روزنامه ملی انیس

یوسف رشید: انتظار می رود مردم نمایندگان واقعی خویش را برای پارلمان انتخاب نمایند

در نخست محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: کمیسیون مستقل انتخابات تلاش هایی را در قسمت برگزاری انتخابات ولسی جرگه کشور انجام داد  تا انتخابات را به تاریخ ۲۸ میزان سال روان برگزار نماید ولی هنوزهم چالشهای امنیتی،تخنیکی و سیاسی سر راه انتخابات وجود دارد.

دیده می شود که در این روز ها  فشار های مدیریتی و رهبری انتخاباتی بالای کمیسیون انتخابات بیشتر شده و آنها را دست و پاچه ساخته که چگونه امورات انتخاباتی را بتوانند به طور خوبتر مدیریت و از سیستم بایو متریک در روز برگزاری انتخابات استفاده کند.

نهاد های ناظر انتخاباتی نگران این دست و پاچگی کمیسیون های انتخاباتی به خاطر مدیریت بهتر انتخابات پیش روی میباشند.

موصوف در مورد استفاده از سیستم بایو متریک ثبت در انتخابات می گوید: ممکن از این سیستم در روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه کار گرفته شود اما زیاد معتبر نیست و مشکلات تخنیکی خود را نیز دارد زیرا این سیستم برای اولین بار در انتخابات افغانستان استفاده می شود.

باید یاد آور شد که استفاده از سیستم بایو متریک یک فرصت خوبی در انتخابات ۲۸ میزان می باشد اما از نظر تخنیکی مشکلات خود را خواهد داشت زیرا هنوز به خاطر مدیریت و اعتبار این سیستم برنامه هایی روی دست گرفته نشده که برای شفافیت انتخابات، پاسخگویی کمیسیون های انتخاباتی و یک پارچگی سایکل انتخاباتی موثر باشد.

باید کمیسیون انتخابات برنامه  آگاهی دهی از سیستم بایو متریک را برای مردم فراهم کند تا  قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه آگاه شوند و از سیستم یاد شده به شکل درست استفاده گردد.

وی با اشاره به کارزارهای انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه گفت:کارزارهای انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه به تاریخ ۶ میزان سال روان به شکل خوب آغاز گردید ولی ما تفاوت های را در مقایسه به کارزار های انتخاباتی گذشته متوجه شدیم.

این بار در روز اول کارزار های انتخاباتی بیشتر نصب پوستر ها و نشر کلیپ های ویدیویی از طریق صفحات اجتماعی بود اما خیلی محدود. من فکر می کنم که با گذشت هر روز بیشتر خواهد شد.

خوشبختاًنه در روز های نخست کمپاین انتخاباتی کاندیدان مشکلات امنیتی جدی نبود امید وار هستیم که کارزار های انتخاباتی به همین طور به پیش برود.

اما بعضی تخلف و تخطی ها در کارزار های انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه صورت گرفته است که شامل نصب پوستر ها در اماکن شخصی، دولتی و سوء استفاده از امکانات دولتی می باشد که ما این موضوعات را عملاً نظارت می کنیم و انشاء الله ما در ختم پروسه، یافته های خود را با کمیسیون های انتخاباتی شریک خواهیم ساخت.

وی در اخیر صحبتهایش از مردم می خواهد که باید در انتخاب کاندید مورد نظر شان در پارلمان افغانستان بسیار دقت داشته باشند و دور از مسایل قومی، سمتی، مذهبی، پول و … به خاطر افغانستان و خانه ملت نماینده صادق، کارکشته و پاسخگو انتخاب نمایند.

یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: ما در یک مرحله مهم و حیاتی قرار داریم و انتظار می ورد مردم نمایندگان واقعی خود را برای پارلمان کشور انتخاب کنند و انتخاب به اساس تفاهم و معامله ها صورت نگیرد.

اما رسیدن به این آرزو کار دشوار است ما مشکلات زیادی را داریم چیزی که در این وضعیت بسیار مهم است تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر استفاده از سیستم بایو متریک در روز انتخابات میباشد.

گرچه ما از این تصمیم کمیسیون انتخابات استقبال کردیم زیرا استفاده از این سیستم یک فرصت جدید برای اعتماد سازی، مشارکت مردم و حفظ آرای مردم می باشد ولی در حین حال تشویش و نگرانی خود را از چالش ها و مشکلاتی که ممکن بوجود بیاید نیز داریم و از یکطرف ما با کمبود زمان مواجه هستیم و از سویی تصمیم بکارگیری از سیستم بایو متریک نزدیک به روز انتخابات اتخاذ شده زیرا ما قبلاً نه تجربه آن را در انتخابات داشتیم و نه آماده به چنین کار بودیم .

گرچه کمیسیون انتخابات برای نهاد های ناظر انتخاباتی اطمینان داده که این سیستم ساده بوده و مشکلاتی را در پی نخواهد داشت اما کمبود وقت چالش هایی را به وجود خواهد آورد. اولاً موضوع آگاهی عامه مردم از سیستم بایو متریک است که باید کمیسیون آن را روی دست گیرد تا مردم از مولفه های این ماشین و تخنیک آگاه شوند و اعتماد شان نیز حاصل گردد.موضوع دیگر، مسئله اعتماد است که باید اعتماد کلی میان جامعه ، مردم، سیاسیون، کاندیدان بوجود آید تا در انتخابات تشویشی بوجود نیاید.مسئله مهم و حیاتی دیگر،تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر استفاده از سیستم بایو متریک است گرچه حکومت این تصمیم را به شکل قاطع گرفته احزاب و ایتلاف های سیاسی نیز از آن استقبال نموده  اما   از سوی کمیسیون انتخابات هنوزهم به شکل مشروط مطرح می شود اگر این تجهیزات  در اختیار شان قرار بگیرد و حکومت مسئولیت خود را انجام دهد آن را به شکل درست در ولایات کشور انتقال بدهد کمیسیون انتخابات اطمینان می دهد که از سیستم بایو متریک در روز انتخابات ولسی جرگه استفاده نماید. اگر تا تاریخ تعیین شده از سوی حکومت افغانستان این تجهیزات در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار نگیرد در آن صورت کمیسیون گفته است که ما قادر نخواهیم بود که از سیستم بایو متریک استفاده بکنیم ما تشویش داریم که احزاب سیاسی روی خواست ها و تقاضای شان پا فشاری دارند که اگر سیستم بایو متریک در روز انتخابات کاربرد نداشته باشد آنها دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را بسته می کنند و مانع برگزاری انتخابات می شوند و نتیجه انتخابات را قبول نمی کنند.

اگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به تعهدات شان مبنی بر استفاده از سیستم بایو متریک در روز انتخابات عمل نکنند امکان می رود که بحران انتخاباتی بوجود آید.

وی ضمن نگرانی از تخلفات برخی از کاندیدان ولسی جرگه در مبارزات انتخاباتی شان گفت:متاسفانه بعضی از کاندیدان از قبل به تخلفات پرداخته اند و نشود که فرهنگ قانون گریزی و نقض قانون ادامه پیدا بکند.

موضوع دیگر سطح مصارف که برای کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه تعیین شده شاید کمیسیون در این قسمت نتواند آن را به شکل درست پیگیری بکند وممکن سطح مصارفات بسیار بالا برود و این کار می تواند یک نوع فساد را شکل بدهد که شکل گیری فساد در قسمت رأی مردم تأثیرخود را دارد و رأی مردم به اساس انتخاب دلخواه خود شان نه، بلکه به اساس سهولت های مالی که از سوی کاندیدان برای شان بوجود می آید خواهد بود.

 خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید