روزنامه ملی انیس

یــادی ازروزرسـتاخـیز آزادگــی

دهم محرم روزامتحان بزرگ ایستادگی وحق طلبی،حراست ازعدل وعدالت ومقاومت دربرابرظلم ظالم بوده است.نهضت عاشورای حسینی منبع مهم آگاهی ازارزشهای انسانی است وپیام جاویدانه یی داردبرای رشدوشگوفایی اخلاقی وآزادمنشی درجامعه اسلامی. یکی ازدرس های نهضت عاشورابرای انسان این است که صرف نظرازهرگونه نوعیت تباری
فکری ،عقیدتی وسیاسی،مردم تلاش نمایند درادوارزندگی آزاد باشند وهیچگاه تن به ذلت وخواری ندهند. دهم محرم روزی است که امام حسین‏(ع) و یاران باوفایش برای مقابله با ظلم و دفاع از حق و حقیقت به مصاف لشکر طاغی و تزویر رفتند و با اهدای خون خود حقیقت وحق طلبی را برای همیشه زنده نگهداشته اند . دهم محرم در تاریخ بشر، روزی است که شاید بتوان آن را تقابل حقیقی خیر و شر فارغ از هر اسطوره و افسانه‌ای دانست. آن روز روزی است که یک سوی میدان، مردی ازتبار پاکان عالم به همراه یاران خود و در سوی دیگر سپاهی که به خاطر چیزی جز کینه و هوای دنیوی و نفسانی به جنگ با وی نیامده‌اند، قرار می‌گیرد. این در حالی است که فرمانده خیر در پی محو بنیان باطل است و تلاش می‌کند که افراد هر چه کمتری خود را به آن بیالایند و در آخرین لحظات حیات خود نیز در این مسیر تلاش می کند
. پس از آن که امام‏حسین علیه السلام به دعوت اهالى کوفه  از مکه عازم عراق شده بود، پیش از رسیدن به کوفه از سوى نیروهاى نظامى عبیدالله بن زیاد به فرماندهى حر بن یزید ریاحى  مورد تعقیب قرار گرفت و‏از ورود آن حضرت به کوفه ، ممانعت به عمل آمد.

پس از چند روز گفتگو و‏ادامۀ ضمنى حرکت کاروان امام حسین علیه السلام  سرانجام در صحراى کربلا  دو سپاه در برابر یک دیگر خیمه هاى خویش را بر پا کردند. ورود امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا، مصادف با سال ۶۱ هجری قمرى بود. آن حضرت نه روز درمیدان کربلاباسپاه اندکش مردانه مقاومت نموده دمارازنهاددشمن برآوردند.

همراهان باوفای جان برکفش یکی پی دیگری جام شهادت نوشیدند ومبارزات قهرمانانه خودرا ثبت تاریخ زرین روزگارنمودند. در روز دهم محرم که معروف به عاشورا است،حضرت امام حسین علیه السلام  به همراه یاران باقی مانده اش بعدازجانفشانی درراه حق وعدالت خواهی  به دست سپاهیان جنایت کار عمر بن سعد و با دستور مستقیم عبیدالله بن زیاد عامل یزید بن معاویه  به شهادت رسیدند. سپاه امام حسین علیه السلام که  ۷۲ تن  سواره و پیاده بودند بابرخوردارى از روحیه فداکارى و ایمان؛ با رهبرى پیشواى زنده یاد خود، در برابر سپاه حجیم  عمر بن سعد که ۳۰۰۰۰ تن بودند، مقاومت کرده و سرانجام مظلومانه و آزاد مردانه جام شهادت را سرکشیدند. از همه مظلومتر پیشواى شهیدان ، حضرت حسین علیه السلام بود که پس از مبارزه هاى زیاد، تمام بدنش از زخم شمشیر نیزه و تیرهاى دشمن مجروح و خون آلود شده بود و سرانجام به دست شمر بن ذى جوشن به شهادت رسید.

قتل بن زیاد مصادف با روز دهم محرم – سال ۶۷ هجرى قمرى

مردمان عراق پس از شهادت امام‏حسین علیه السلام از این که در قیام خونین آن حضرت کوتاهى کرده و وى را همراهى و یارى نکرده بودند، بسیار پشیمان و افسرده خاطر بودند. آنان مترصد زمانى بودند که بتوانند انتقام خون امام حسین علیه السلام و یاران شهیدش را از دشمنان بگیرند. مختار بن ابى عبیده ثقفى سالیان دراز با عاملان بنى امیه مبارزه کرده و در جنبش عبدالله بن زبیر حضور چشمگیرى داشت.

هنگامى که آمادگى مردم عراق را براى جنبش  ضد اموى مشاهده کرد از مکه مقر حکومت ابن زبیر به کوفه رفت و مخالفان بنى امیه رادراین منطقه بسیج کرد و با شعار خون خواهى از قاتلان امام حسین علیه السلام نهضتى را به راه انداخت .مختار با استقبال گسترده  دوستداران اهل بیت در عراق مواجه گردید. به همین جهت توانست با یارى آنان عامل عبدالله بن زبیر را از کوفه اخراج و زمامدارى این شهر بزرگ را در ربیع‏الاول سال ۶۶ قمرى به دست گیرد. نخستین اقدامات وى ، سرکوبى لانه هاى توطئه   بازداشت و مجازات قاتلان امام حسین علیه السلام بود. در اندک مدتى تعداد زیادى از فرماندهان سابق عبیدالله بن زیاد که در ماجراى کربلا حضور داشتند، مانند عمر بن سعد شمر بن ذى جوشن و حرمله بن کاهل بازداشت شده و به کیفر کردار ننگین شان رسیدند. مختار پس از گسترش استیلاى خویش بر بخش اعظم عراق و تصرف شهرهاى مرکزى و شمالى این منطقه ، در صدد انتقام از جنایت کارانى برآمد که در شام حکومت کرده و براى نهضت او، خطر جدى محسوب مى‏شدند. به همین جهت در ۲۴ ذى حجه سال ۶۶ قمرى ، سپاهى به تعداد ۳۰۰۰۰ مرد جنگى به فرماندهى ابراهیم بن مالک اشتر نخعى به سوى شهر موصل در شمال عراق گسیل داشت تا در آن جا با سپاهیان حکومت اموى به نبرد بپردازند.از آن سو، عبیدالله بن زیاد که نقش اساسى و کلیدى در ماجراى کربلا و شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام و یارانش داشت ، از طرف عبدالملک بن مروان پنجمین خلیفه اموى مامور مقابله با ابراهیم بن مالک اشتر و حرکت به سوى کوفه جهت نابودى قیام مختار گردید. عبیدالله بن زیاد در راس سپاهى به تعداد بیش از ۸۰۰۰۰ نیروى رزمى از شام خارج شد و به جانب عراق به حرکت درآمد. دو سپاه در ساحل نهر خاذر در چهار فرسنگى شهر موصل به هم رسیده و نبرد خونینى را به راه انداختند. تعداد زیادى از طرفین کشته شده و تعداد فراوانى زخمى و از کار افتادند. ولى تلفات سپاهیان شام ، بسیار سنگین و کمر شکن بود. از لشکریان عبیدالله ، تعداد بى شمارى در میدان جنگ به هلاکت رسیده و تعداد زیاد دیگرى در هنگام عقب نشینى از رودخانه خاذر که از رود اصلى زاب منشعب بود غرق شدند. برخى از تاریخ نگاران ، تعداد کشته هاى سپاه شام را بیش از ۷۰۰۰۰ تن دانسته اند. سپاهیان عراق به فرماندهى ابراهیم بن مالک در این نبرد خونین پیروز شده و به شامیان درس عبرت فراموش ناشدنى دادند. مهم ترین رویداد این نبرد، کشته شدن عبیدالله بن زیاد فرمانده سپاه شام به دست ابراهیم بن مالک اشتر بود که با یک ضربت شمشیر، از کمر به دو نیم شد و به سزاى کردار ننگین خود رسید. پس از پیروزى سپاهیان عراق ، ابراهیم بن مالک دستور داد که تعداد هفتاد سر از بدن کشته شدگان شامى به تعداد سرهاى شهیدان کربلا جدا کرده و براى مختار در کوفه ارسال کنند.

مختار به شکرانه این پیروزى بزرگ  فرمان داد که سرهاى بریده جنایت کاران را در محل دارالاماره همان محلى که سرهاى شهیدان کربلا را نصب کرده بودند، نصب نمایند. پس از چند روز، سرهاى جنایت کاران را بالاى نیزه کرد و به نزد اهل بیت (ع) و بازماندگان واقعه کربلا، در مدینه فرستاد و موجب خرسندى و خشنودى آنان گردید.  امام زین العابدین (ع) که جنایت هاى عبیدالله و سپاهیان ستمگرش ‍را در واقعه کربلا از نزدیک مشاهده کرده بود هنگامى که سرهاى جنایت کاران ، از جمله سر عبیدالله بن زیاد را به نزد وى بردند، بسیار خرسند گردید و به این مضمون مختار را دعا کرد: «خدا به مختار جزاى خیر دهد که از ما خون خواهى کرد. »

لازم به یادآورى است که نبرد خاذر و پیروزى ابراهیم بن مالک اشتر بر سپاهیان شام ، در روز دهم محرم عاشورا سال ۶۷ قمرى به وقوع پیوست . این روز مصادف بود با روزى که شش سال پیش از آن  سپاهیان یزید به دستور عبیدالله بن زیاد، امام حسین علیه السلام و بیش از هفتاد تن از یارانش را مظلومانه به شهادت رسانیده بودندتاخودرا روسیاه دنیا وآخرت سازند.

ن- فروتن

ممکن است شما دوست داشته باشید