روزنامه ملی انیس

گماشته شدن برادر جنرال عبدالرازق به عنوان قوماندان پولیس قندهار

برادر جنرال عبدالرازق  به عنوان قوماندان پولیس ولایت قندهار گماشته شد.

پاسوال تادین خان که به دستور رئیس جمهور غنی به این سمت گماشته شده است دیروز ازسوی جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله معرفی شد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، قوماندان جدید پولیس قندهار درمراسم معرفی اش وعده کرد که راه برادرش را برای مبارزه با هراس افگنان و تامین امنیت شهروندان این ولایت جنوبی ادامه خواهد داد.

اوپس از ترور برادرش ، ظاهرا بنابر درخواست بزرگان قندهار به سمت فرماندهی پولیس قندهار گماشته شده است.

جنرال عبدالرازق قوماندان پولیس قندهار درپنج شنبه گذشته ظاهرا در گلوله باری یک مرد مهاجم جان باخت.

گفته می شود مرد مهاجم نگهبان زلمی ویسا والی قندهار بوده و با گروه طالبان پیوند داشته است.

دراین گلوله باری که در دفتر والی قندهار انجام شد ،  شش تن به شمول زلمی ویسا والی ، قوماندان قول اردوی اتل و یک جنرال امریکایی زخم برداشتند.

طالبان مسئولیت این حمله را بدوش گرفته اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید