روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

گفتگو های بین الافغانی را حمایت کنید 

افغانستان کشوریست در قلب آسیا  و از لحاظ ژئوپولتیک و ژئوستراتیژیک برای کشورهای منطقه وجهان  از اهمیت ویژه یی  برخوردار است.

از این رو امنیت و ثبات کشورهای منطقه و جهان نیز بستگی  به ثبات و امنیت افغانستان  دارد.

هرچند این کشور در دوره های مختلف تاریخ نظر به موقعیت جغرافیایی اش لشکرکشی های متعددی جهان گشایان به این سر زمین را تجربه کرده و از آن آزمون هابه یاری پروردگار وبازوی توانای فرزندان دلیر این سر زمین، موفقانه بدر شده است، اما اکنون این کشور  بیش از چهار دهه است که در آتش جنگ های نیابتی و تحمیلی  که اغلب هیزم آن از بیرون کشور تهیه می گردد، می سوزد با آن هم  این نکته رابه خاطر رضایت خاطر همسایه ها،  همیشه برجسته می سازد که دولت افغانستان به هیچ قدرتی اجازه نمی‌دهد تا با استفاده از این سرزمین   علیه همسایه های ما اقدامات  نظامی نمایند، زیرا مردم و دولت افغانستان با این همه دشواری هایی که امروز از ناحیه تروریزم و هراس افگنی متوجه اش است، باقامت استوار  به نمایندگی از مردمان صلح دوست جهان در خط نخست نبرد با هراس افگنی مبارزه می کند و ازاین  ناحیه متحمل خساراتی جانی و مالی فراوانی نیز شده است.

گرچه  در جریان این چهاردهه به ویژه در نوزده سال پسین، تلاش های متعددی برای برقراری صلح و ثبات از سوی حکومت های افغانستان صورت گرفته که با تأسف نه تنها نتایج ملموسی در قبال نداشت، بلکه در این راستا سنگ اندازی های هم از جانب شماری از کشورهای همسایه ومنطقه  صورت گرفت ، اما در این اواخر ایالات متحده امریکا، منحیث شریک ستراتیژی افغانستان و تسهیل کننده صلح در این کشور با فرستادن نماینده ویژه، گفتگوها را با نمایندگان طالبان در قطر و امارات متحده عربی دنبال کرد تا اینکه در ماه حوت سال گذشته امریکا موفق به امضای توافقنامه صلح میان این کشور و گروه طالبان گردید که امضای این توافقنامه امیدواری ها را بارور و نگاه به آینده صلح آمیز را نیز در میان مردم افغانستان و جوامع ملل متحد، تقویت کرد، اما به درازا کشیدن گفتگو های صلح و تشدید خشونت های اخیر از سوی این گروه نگرانی ها را به باور آورده است.

هرچند کشور های تسهیل کننده صلح نهاد های بین المللی و به ویژه نماینده ملکی ناتو در افغانستان بار بار از گروه طالبان خواستند که دست از افزایش خشونت ها بردارند، زیرا به عقیده آنان ، افزایش خشونت ها نه تنها صلح را، بلکه پروسه روند آزادی بیش از یک هزار زندانی دیگر طالبان را نیز به مشکل مواجه خواهد ساخت، اما طالبان می خواهند تا با افزایش خشونت ها در میز مذاکرات صلح دست بالا داشته باشند، و امتیازات بیشتر به دست آورند.

این در حالیست که دولت افغانستان و طالبان در مقایسه به هر وقت دیگر به مذاکرات بین الافغانی نزدیک شده اند، اما مردم افغانستان از ناحیه افزایش خشونت ها سخت نگران اند و آرزو دارند تا کشورهای همسایه، منطقه و جهان طرح ثبات پایدار وگفتگو های بین الافغانی  را حمایت کنند و بیشتر از این روند گفتگو های صلح را به درازا نکشند و فرصت های پیش آمده را از دست ندهند، زیرا مساعد ساختن زمینه گفتگو های صلح زمان و تلاشهای زیادی را در برگرفته تا اینکه امروز ما شاهد نزدیک شدن دولت افغانستان با طالبان، همچنان امضای توافقنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده امریکا هستیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید