روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

گسترش و توسعه زراعت، راهکار رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور

تجارب گسترش اقتصادی در کشورهای مترقی و پیشرفته نشان می دهد که رشد اقتصاد با توسعه و رشد زراعت و کشاورزی که براساس سیستم های مکانیزه  استفاده از تخم های اصلاح شده و کودکیمیاوی در موسم کشت و زرع تخم های زراعتی صورت می گیرد و سیستم های آبیاری زمین های تحت کشت، طبق معیارهای تثبیت شده زراعتی عیار می باشد وابستگی کامل دارد.

به این معنی که زراعت یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه و رشد اقتصاد در کشور است، در کشور هایی که پروسه زراعتی و تحت کشت قراردادن زمین های آنان در مطابقت به شرایط آب و خاک به صورت مکانیزه وسیستم های ماشنیزه صورت می گیرد، نه تنها نیازمندی های مردم آن کشور ازنگاه غله و دانه مرفوع می‎گردد، بلکه این کشورها از جمله مناطق وکشورهای صادرکننده گندم، برنج حبوبات و دیگر فراوده های زراعتی به سایر کشورها نیز می باشند.

هرگاه این پروسه های پیشرفته و سیستم های میکانیزه زراعتی در کشور ما نیز به مثابه یکی از ابعاد گسترش و توسعه اقتصادی وزمینه ساز کار وشغل برای تعداد زیادی از افراد جامعه ما که صفوف طویلی را در عالم بیکاری تشکیل می دهند مورد استفاده قرار گیرد و بکار گرفته شود با در نظرداشت دریاهای خروشان آب و زمین های وافر و حاصلخیز و مساعد به کشت وزرع گندم های اصلاح شده زراعتی با تحت کشت قراردادن زمین های نهایت حاصلخیز که از منرال های مفید و رشد دهنده حاصلات زراعتی برخوردارند، پروسه زراعتی میکانیزه بکار گرفته شود  یقین‎و باور کامل داریم که با تطبیق معیارهای کشت و زرع تخم های اصلاح شده زراعتی سطح حاصلات ارتقا یافته، درچند سال محدود نه تنها از نگاه حاصلات و تولید حاصلات زراعتی و غله جات مورد نیاز مردم به خود کفایی دست می یابیم، بلکه کشور ما به یکی از کشورهای پیشرفته زراعتی تبدیل می گردد و با صادر نمودن حاصلات مازاد زراعتی به خارج کشور، اقتصاد کشور ما توسعه یافته ومشکلات مردم ما در عرصه اقتصادی کاملاً مرفوع می گردد.

این راهکار ها در حالی مورد بحث ما قرار دارد که بهار امسال که از نگاه باران های موسمی و بارش برف در زمستان، بدون شک از سالهای پرآب در یک دهه اخیر که درچند سال اخیر خشک سالی ها مردم ما را رنج فراوان داد، خواهد بود و مردم ما می توانند با استفاده از آبهای وافری که همین اکنون در جویبارها و دریاهای کشور ما روان است زمین های زیادی را تحت کشت و زراعت قراردهند و مسئولان وزارت زراعت و وزارت انرژی و آب طبق پلان های تدابیری خود، تلاش دارند تابا اعمار بندهای کوچک و بزرگ آبگردان و بندهای تولید برق از یک طرف برای سالهای آینده از آب بندهای آبگردان برای زراعت استفاده گردد و از جانب دیگر با اعمار بندهای برق روی دریا های که آب آن بدون استفاده به کشورهای خارج می ریزد می شود که مشکل مردم از نگاه کمبود برق نیز برطرف گردد.

اما برای گسترش وارتقای سطح حاصلات زراعتی باید تلاش گردد تا پروسه زراعتی کشور را با تطبیق پلانهای همه جانبه و اعمار بندهای آبگردان برای زراعت با‌وسایل مدرن زراعتی و وسایل میکانیزه از جمله تراکتور، کمپاین جمعاوری حاصلات به خصوص گندم در فصل تابستان و شخم زدن زمین با استفاده از تراکتور در فصل کشت یعنی در خزان و بهار عیار شود و برای دهقانان همکاری دوامدار صورت گیرد تا بتوانند زمین های زیادتری را تحت کشت قراردهند، به خصوص در سال روان که آب فراوان و هوای معتدل است، باید تلاشهای مسئولان عرصه زراعت افزایش یابد تا از یک طرف سطح حاصلات افزایش پیدا کند و از جانب دیگر در اقتصاد دهقانان با افزایش حاصلات زراعتی تغییرات قابل ملاحظه رونما گردد.                                                   

یقین و باور کامل داریم که با همکاری همه جانبه برای دهقانان و مساعد ساختن شرایط کشت بدیل خشخاش، از افزایش تولیدات مواد مخدر جلوگیری به عمل آمده و با تحت کشت قرار گرفتن زمین های زیادتری به کشت گندم و نباتات بدیل کشت خشخاش، سطح حاصلات گندم، برنج و حبوبات ارتقا یافته و عامل توسعه اقتصاد کشور می گردد.

از جانب هم احتیاجی مردم ما از خریداری گندم از کشورهای خارج رفع گردیده پول های هنگفتی از کشورما برای خرید گندم و غله جات خارج نمی گردد.

ولی نباید فراموش گردد که ارتقای سطح حاصلات با تحت کشت قرار گرفتن زمین های زیادتر ارتباط دارد و این پروسه با همکاری و کمک دهقانان در هنگام کشت در فصل بهار و خزان ارتباط می گیرد چراکه دهقانان کشور ما اکثراً امکان تحت کشت قراردادن زمین های زیادی را ندارند، زیرا آنان چند سال خشکسالی های دوامدار با تمام مشکلات و عدم دسترسی به کشت و زراعت نسبت عدم موجودیت آب و باران های موسومی سپری کرده اند، امسال که به لطف خداوند متعال با بارش برف در زمستان و باران های موسمی دربهار آبهای فراوان در دریاها وجویبار ها روان است، فقط باید از آن با همکاری و کمک برای دهقانان استفاده گردد تا سطح حاصلات زراعتی ارتقا یابد، که با ارتقای حاصلات زراعتی، سطح اقتصاد کشور نیز توسعه و گسترش پیدا کند و در این صورت کشور ما به سوی خودکفایی گام بر خواهد برداشت.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید