روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

گسترش سواد، راهکار دستیابی به ترقی و گسترش علم و دانش در کشور

جلسه کمیته ملی سواد آموزی کابینه درست زمانی به ریاست سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار گردید که بر اساسی بررسی های به عمل آمده پروسه سواد آموزی در کشور، طوری که انتظار برده می شود قناعت بخش به نظر نمی رسد، زیرا براساس بررسی هایی که از طریق مسئولان نهاد های داخلی و خارجی به عمل آمده است گفته می شود که همین اکنون اضافه از نصف مردم کشور ما از نعمت سواد محروم اند و براساس برداشت هایی که از طریق دفتر یونسکو و سازمان ملل متحد به عمل آمده است اضافه از پانزده میلیون افراد جامعه ما کم سوا دو یا کاملاً از نعمت سواد محروم اند و در تاریکی جهل و بی سوادی زندگی می کنند. این در حالیست که مسئولان عرصه های آموزش سواد می گویند که سالانه اضافه از پنجصد هزار یا یک میلیون افراد کم سواد را شامل کورسهای سواد آموزی می نمایند و پروسه آموزش سواد در مطابقت به پلان های تدابیری که از طریق معینیت سواد آموزی ترتیب گردیده است، در تمام ولایات کشور مورد تطبیق قرار می گیرد.

اما نباید فراموش گردد که تدابیر اتخاذ شده مبنی بر شمولیت پنجصد هزار تن از افراد کم سواد و بی سواد در کورسهای آموزشی، با حجم بزرگی که شامل افراد کم سواد و بی سواد در کشور چگونه می تواند پاسخ گوی شرایط کنونی برای محو کاهش بی سوادی در کشور ما در حالیکه تقریباً پانزده میلیون نفوس کشور ما اعم از زنان، جوانان و به خصوص کودکان و نوجوانانی که نسبت بروز نا امنی ها و تداوم جنگ از رفتن به مکتب بازمانده اند و یا اینکه امکانات دسترسی به مکتب را نداشتند و یا گروه های مسلح مخالف از رفتن به مکاتب آنان را ممانعت کرده اند، از نعمت سواد محروم اند، بنابر آن نیاز است تا وزارت معارف و معینیت سواد آموزی برتلاشهای خویش مبنی بر تدویر کورسهای آموزش سواد فزونی بخشند تا در چنین شرایطی که کشور های جهان نه تنها مردم خود را به صورت عموم از نعمت سواد بهره مند ساخته اند، بلکه برای گسترش علم و دانش عصری، صدها پوهنتون و مکتب هایی که با سیستم عصری و کمپیوتری مجهز اند ایجاد نموده اند و از همین طریق راهکار نهایت سازنده را برای آبادانی و ترقی کشورهای شان به کار گرفته اند.

اما آگاهان عرصه های سیاسی و دانشمندان کشورما، به این عقیده اند و تأکید می کنند که هرگاه مسئولان وزارت معارف با بدست گرفتن ابتکار عمل و با شعار قراردادن این ودیعه بزرگ که آموزش علم و دانش برای زن و مرد مسلمان فرض است، با تدابیر سازنده که در جلسات و نشست ها اتخاذ می گردد، تلاش نمایند که با افزایش کورسهای سواد آموزی و به کار انداختن فارغان صنوف دوازدهم که اکنون بیکار اند و یا امکانات شمولیت به پوهنتون ها را ندارند، برای تدریس کورس های سواد آموزی به حیث معلم و آموزگار در مکاتب حیاتی و یا مراکزی که در آن کورس های آموزش جریان دارد استفاده نمایند، بدون شک پروسه آموزش سواد تشدید یافته و تعداد زیادتری از افراد کم سواد شامل پروسه سواد آموزی می شوند و صفوف کم سوادان کوتاه تر می شود، در غیر آن برای باسواد ساختن ده تا پانزده میلیون افراد کم سواد و بی سواد ده تا پانزده سال نیاز است. در حالی که از امکان بدور نیست که بازهم بر تعداد این افراد کم سواد نسبت مشکلات ناشی از جنگ و ناآرامی هایی که رونما می گردد افزود گردد و بازهم در ولسوالی ها و قریه های دور افتاده تعدادی از نوجوانان به خصوص زنان از رفتن به مکتب محروم گردند و در صفوف کم سوادی بپیوندند که این موضوع نیز در کاهش بی سوادی تأثیر منفی وارد می نماید.

باید گفت که وقتی پروسه سواد آموزی گسترش پیدا می کند که وزارت معارف تدابیر پلان های همه جانبه را در سطح مرکز و ولایات شامل پلان کاری معینیت سوادآموزی بسازد.

این موضوع در حالی مورد تأکید قرار می گیرد که بر اساس برداشت کارشناسان عرصه های اجتماعی مسئولان عرصه آموزش سواد باید مطابق سال های گذشته علاوه بر ایجاد مکاتب سواد حیاتی، کورس های سواد آموزی را در قطعات نظامی و فابریکه های تولیدی نیز ایجاد نمایند و به کمک افراد با سواد شامل این نهادها کورس های سواد آموزی پیش برده شود، همچنان برای نجات سه میلیون کودک که براساس ارائه ارقام از طریق نهادهای خارجی و داخلی از نعمت سواد محروم اند، در کنار مکاتب رسمی کورس های آموزش سواد را نیز ایجاد نمایند و از طریق معلمان سواد آموزی این کودکان را که از پروسه آموزش تعلیمی عقب مانده اند از طریق همین پروسه تا دوسه سال تلاش نمایند و بعداً شامل صفوف شاگردان مکاتب رسمی گردند، با چنین راهکارهای می شود که تعداد زیادی از همین کودکان نیز از نعمت سواد بهره مند گردندهمچنان می شود که همین کودکان، را به یک محل مشخص که شامل پرورشگاه های کودکان بی سرپرست و یتیم خانه ها می گردد جمعاوری نمود تا هم تربیت و پرورش شوند و هم از نعمت سواد بهره مند گردند با این تدابیر می شود خدمت نهایت بزرگی برای کودکان کشور و مردم بی بضاعت این سرزمین انجام داد و از جانب دیگر صفوف بی سوادان را کوتاه تر ساخت.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید