روزنامه ملی انیس

گزیده از رویدادها ودستاوردهای محسوس دولت افغانستان درسال ۱۳۹۸ هـ . ش

عتیق الله

بخش هفتم

روزنامه ملی انیس مطابق پالیسی نشراتی خویش همه ساله تلاش می نماید تارویدادهای مهم وفعالیت های زیربنایی حکومت را که درجریان یک سال انجام یافته است طورفشرده انسجام وبه مطالعه علاقمندان روزنامه پیش کش  نماید.اینک خبرنگارروزنامه به اختصارفعالیت های نخبگان، رویدادها وکارکردهای مسئولان دولتی درسال ۱۳۹۸ پرداخته جهت آگهی عامه به محضرمطالعه کنندگان تقدیم می نماید،تاازآن بهره یی خواهندبرد:

انگلستان ۱۳۰ میلیون پوند افغانستان راکمک می کند

رئیس‌جمهورکشوردر  سفرش به کشور شاهی بریتانیا،  با روری ستیوارت وزیر توسعه بین‌المللی بریتانیا دیدار کرد.در این دیدار هردوجانب در رابطه به اتصال منطقوی، انکشاف و همکاری‌های بشری بحث  نمودند.رئیس‌جمهور کشور ضمن تشکر از همکاری‌های دوامدار حکومت بریتانیا، گفت که افغانستان به‌خاطر توسعۀ اتصال منطقوی، به همکاری و تشریک تجارب کشورهای انکشاف‌یافته به‌خصوص بریتانیا نیاز دارد. روری ستیوارت به رئیس‌جمهور کشور از همکاری همه‌جانبه در عرصۀ اتصال منطقوی افغانستان اطمینان داد و گفت که حکومت بریتانیا بر علاوۀ تعهدات کمک‌های بشری در بروکسل، ۱۳۰ میلیون پوند دیگر نیز به افغانستان کمک
خواهد کرد
.

ارزش قراردادهای محصولات افغانستان در نمایشگاه ممبی

تنهادرروزاول به ۳۲ میلیون دالررسید

با آن که پیش‌بینی می‌شد تا پایان نمایشگاه دو روزه‌ محصولات زراعتی افغانستان در ممبی ارزش دریافت قراردادها به ۳۰ میلیون دالر برسد، اما اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت گفت: استقبال از نمایشگاه فوق‌العاده بود  تاجران افغانستان ۳۲ میلیون دالر قراردادهای فروش به دست آوردند، این میزان، فراتر از پیش‌بینی بود. در روز اول، بیش‌ترین فروش را هینگ و شیرین‌بویه داشته است که حدود ۲۰ میلیون دالر را به خود اختصاص داده است. تاجران هندی محصولات افغانستان را به خاطر کیفیتی که دارد، بیش‌تر می‌پسندند. در نمایشگاه ممبی که ۳۱ جوزا افتتاح شد، در ۵۷ غرفه محصولات افغانستان به نمایش گذاشته شده بود .

رئیس جمهور افغانستان در دیدار با صدراعظم پاکستان پیرامون روندجاری صلح وامنیت منطقه یی بحث کردند

رئیس جمهورکشور از سوی عمران خان صدر اعظم پاکستان در مقر صدارت آن کشور مورد پذیرایی گرم قرار گرفت.در این دیدار هردوجانب تأکید کردند که از اشتباهات گذشته باید آموخت و این اشتباهات در آینده تکرار نشوند، همچنان برای روابط و مناسبات نیک  همکاری ها میان دوکشور و آینده به گونه مشترک کار صورت گیرد.

هردو بر ترانزیت، تجارت و سرمایه گذاری میان افغانستان و پاکستان تأکید کردند و فیصله صورت گرفت تا کمیته های کاری مشترک هردو کشور برای گام های عملی و عاجل در بخش های یادشده، زمینه را فراهم کنند.رئیس جمهور افغانستان گفت که کمیته‌های کاری مشترک میان افغانستان و پاکستان باعث ترغیب نقش فعال پاکستان در بخش های همکاری ها و اتصال منطقه یی خواهدشد. این کار در رشد اقتصادی کشورهای منطقه و رفاه در زندگی مردم، نتایج مثبت در قبال خواهد داشت.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید