روزنامه ملی انیس

گرهمی خواهی رضای کردگار رو رضای والدین را گوش دار

۲۴ جوزا مصادف است به روز جهانی مادر که همه ساله از این روز در سراسر جهان به ویژه در کشور عزیزما افغانستان گرامی داشت به عمل می آید.

اختصاص روزی از سال به عنوان روز جهانی مادر، گامی است مثبت در راستای ارج گذاری به مقام مادر، مادری که سرشار از عاطفه است و هیچ نوع گذشت و فدا کاری را در راه رشد و تربیت فرزندانش دریغ نمی کند.

آنچه مسلم است، این که در قبال عشق، محبت، عاطفه و پاکی که مادر نثار فرزند خود می سازد، انسان از قدردانی آن عاجز و ناتوان است و بی تردید همین ناتوانی انسان در ارج نهادن به ارزش و مقام مادر بود که خداوند سبحان، بهشت را زیر پای مادران قرار داد، مقام و منزلت شامخ را به این موجود پرعاطفه عطا کرد.

پدر و مادر به عنوان والدین که تمام بار مسئولیت و تربیت فرزندان را به دوش دارند در نزد خداوند(ج) از جایگاه  ویژه برخوردار هستند به گونه که در شماری از آیت های کلام الله مجید به لزوم اطاعت و تکریم آنها، فرمان داده شده است و ذات باری تعالی نام آنان را در ردیف نام خود قرار داده و بر رعایت مقام و منزلت آنها تأکید نموده است، همچنان در کلام آسمانی و روایات دیگر، به احسان و نیکی کردن به مادر بیشتر تأکید شده و بعضی از آیت‎ها احساس و عاطفه انسان را نسبت به مادر به شدت تحریک می کند و به ما تذکار می دهد که لزوم شکرگزاری از موجودیت مادر این است که او نه تنها ما را نه ماه تحمل کرده بلکه در کودکی، نوجوانی، جوانی و حتا میانه سالی هم چه فدا کاری هایی که نکرده است.

مادران در تاریخ بشریت همواره مقام بلند و شامخ داشته اند، آثار دینی و ادبی ملت های گونه‎گون در باره مادر نکته ها و آموزه های خواندنی و شنیدنی دارند که از حوصله این مقاله به دور است.

اما، در حالی از روز جهانی مادر این موجود پرعاطفه تجلیل و گرامی داشت به عمل می آوریم که بیشتر از هر کسی دیگر کوله باری از مصائب و آلام چهاردهه جنگ و خشونت در این سرزمین را، مادران اند که به دوش کشیده و می کشند و در داغ فرزندان شان کباب می شوند و کنون نیز روزی نیست که ضجه و فریاد مادران ما به آسمان ها بلند نگردد، که همین معضل سبب شده که مردم درد دیده ما ندای صلح خواهی را بلند نمایند و تلاش کنند تا دیگر مادری در این سرزمین زخمی در ماتم فرزند دلبندش گلیم غم به دوش نگیرد.

روی این اساس دست اندرکاران روزنامه وزین انیس خجسته روز پرمهر مادر را برای تمام مادران این سرزمین زخمی مبارک باد گفته و از خداوند عزوجل مسئلت دارند تا به برکت مادران که به قول خداوند(ج) و پیغمبر بزرگوار اش بهشت زیر پای مادران است، آتش جنگ و فتنه را از این سرزمین برای همیش خاموش سازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید