روزنامه ملی انیس

کنترول شهر غزنی کاملاً به دست نیروهای امنیتی درآمد

جنرال شریف یفتلی لوی درستیز اردوی ملی که فرماندهی عمومی عملیات تصفیوی را به عهده دارد می‌گوید که دیروز (۲۳اسد) نیروهای امنیتی کنترول کامل شهر غزنی را به دست گرفته اند. آقای یفتلی همچنان گفته است که پس از پاک‌سازی شهر غزنی، عملیات پاکسازی در ولسوالی‌های این ولایت آغاز خواهد شد.

از سوی هم شماری از باشنده‌گان غزنی در تماس با هشدار می‌گویند که طالبان از مناطق نوآباد (حوزه پنجم )، قلعه شهاده، حیدرآباد و ساحات موی مبارک بیرون شده و فرار کرده اند، اما هنوز نیروهای امنیتی در مناطق حوزه پنجم دوباره به پاسگاه‌های شان نیامده اند.

این باشنده‌گان وضعیت شهر را همچنان برهم خورده عنوان می‌کنند و تأکید دارد که در شهر به ویژه در اطراف شفاخانه ولایت غزنی گشت و گذار بسیار سخت و بوی اجساد باقی مانده در جاده‌ها و یا داخل شفاخانه غزنی بسیار آزار دهنده است.

تصاویری نیز که امروز از شهر غزنی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده نشان می‌دهد که مردم برای به دست آوردن آب و غذا از خانه‌های شان بیرون شده و به جاده‌ها برآمده اند. اما وضعیت شهر غزنی بیشتر به خرابه‌ی می‌ماند که حکایت گر یک جنگ وحشت ناک بوده است.

از سوی هم دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل نیز نسبت به کمبود دارو، غذا و آب در شهر غزنی نگرانی کرده و گفته است که صدها  هزار نفر در غزنی به کمک‌های فوری نیاز مند اند.

مقام های امنیتی و محلی گفته اند که بررسی‌های آنها نشان می‌دهد در جنگ غزنی، افراد القاعده نیز حضور چشم‌گیر داشته اند. غزنی برای چهار روز در آتش جنگ سوخت و در این مدت طالبان بیشتر ساختمان‌های دولتی و مارکیت های تجاری را آتش زدند.

شش روز پیش طالبان از چهار سمت بر مرکز شهر غزنی حمله کردند. این خونبارترین و وحشت ناک ترین حمله طالبان بر مرکز یک ولایت مهم و استراتیژیک است که در سال جاری اتفاق می‌افتد.

در این مدت، تماس‌های تلیفونی نیز میان مردم قطع شده بود و طالبان با آتش زدن آنتن‌های مخابراتی در ولایت غزنی، شهر را در یک بی خبری و وحشت مطلق قرار داده بود.

بر اساس آمارهای رسمی حکومت، در این جنگ بیشتر از ۱۰۰ نیروی امنیتی و ۳۰ غیر نظامی کشته شده اند. اما طالبان تلفات سختی داشته اند. والی غزنی گفته است که در این جنگ، چهارصد جنگجوی طالبان که بیشتر از پانزده فرمانده این گروه نیز در میان آن اند، کشته شده اند.

منابع صحی در شفاخانه‌ی غزنی شمار اجساد و زخمی‌های که به این شفاخانه رسیده اند را بیشتر از این می‌دانند. مقام‌های امنیتی مدعی اند که در این جنگ، طالبان خارجی عرب، چچنی و ازبیکستانی نیز حضور داشتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید