روزنامه ملی انیس

کمیسیون شکایات رسانه یی به هشت مورد تخلف و شکایت٬ رسیدگی کرد

 ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز جلسه کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی برگزارشد و به هشت مورد تخلفو شکایترسیدگی کرد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه هشت مورد تخلف و شکایات رسانه یی که از سوی شماری از نهاد های دولتی و خصوصی به کمیسیون ارسال شده بود ، به بحث  گرفته شد.

اعضای کمیسیون پس از بررسی  هرموردمطابق به صلاحیت های کمیسیون ، فیصله های لازم کردند.

در پایان  جلسه حسینه صافی برتسریع بیشتر روند کارکمیسیون ورسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه یی ، تأکید کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید