روزنامه ملی انیس

کمیسیون شکایات انتخابات : نزدیک به ۶۰۰ مورد شکایت واعتراض ثبت شده است

گزارشگرآژانس باختر مینگارد :  داکترعلی رضا روحانی عضو و منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی به آژانس باختر گفت که پس از نشر فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه به تاریخ دوازدهم سرطان، تا اکنون نزدیک به ششصد مورد شکایت و اعتراض در خصوص این فهرست ثبت شده است که بیشترشکایت ها ازکسانی  است  که ازفهرست ابتدایی حذف  شده اند.

براساس جدول زمانی انتخابات ، پس از اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه وشورا های ولسوالی ها  ، نامزدانی که ازسوی کمیسیون انتخابات واجد  شرایط شناخته نشوند ویا از فهرست  نامزدان حذف شده باشد ، می توانند اعتراض شان را درکمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند ونیز نامزدانی که واجد شرایط نامزدی در انتخابات شناخته نشوند، دو روز فرصت دارند که اعتراض خویش را در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی درج کنند، اما افرادی که از فهرست نامزدان بنا بر دلایل مختلف حذف شده باشند، می‌توانند تا دو هفته پس از اعلان فهرست ابتدایی شکایت‌شان را درج کنند.

این درحالیست که فهرست ابتدایی نامزدان مجلس نمایندگان بیش از یک هفته است که اعلام شده است و بر اساس تقویم انتخابات، پس از اعلام فهرست ابتدایی نامزدان پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، نامزدانی که از سوی کمیسیون انتخابات واجد شرایط شناخته نشوند و یا از فهرست نامزدان حذف شده باشد، می‌توانند اعتراض‌شان را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند.

مسوولان  کمیسیون شکایات انتخاباتی از حذف نام افراد مسلح غیر مسئول و ناقضان حقوق بشر از فهرست نامزدان نیز خبر می‌دهند وتاکید دارند که به هدف بررسی پیشینه‌ جرمی، نام همه‌ نامزدان به لوی‌سارنوالی فرستاده شده است.

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از نهم سرطان به درج شکایت‌ها آغاز کرده است و قرار است این کمیسیون در یازدهم اسد نتایج نهایی را دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید