روزنامه ملی انیس

کمیسیون حقوق بشر: ماده‌های برخی از قوانین در مغایرت با اصل برابری و منع تبعیض قرار دارند

کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشی گفته هرچند دولت افغانستان در زمینه‌های قانون‌گذاری و منع هرنوع تبعیض کارهای خوبی انجام داده، اما برخی از مواد مهم‌ترین قوانین از جمله قانون اساسی و کد جزایی افغانستان در مغایرت و مخالفت با اصل برابری و منع تبعیض نژادی قرار دارند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که این گزارش در طول چهار ماه تحقیق و بررسی قوانین و هم‌چنین در نتیجه مصاحبه با حدود سه‌هزار و پنج‌صد تن از شهروندان و برگزاری «فوکس گروپ‌ها» برمبنای کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی تهیه شده است. افغانستان در ماه اسد ۱۳۵۹ خورشیدی با برابر ماه آگست ۱۹۸۰میلادی کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی را امضا کرده و در حوت ۱۳۸۱ خورشیدی برابر با ماه مارچ ۲۰۰۳ رسماً به این کنوانسیون محلق شده است. افغانستان از زمان امضای این کنوانسیون، تاکنون موفق شده یک‌بار در سال ۱۹۸۴ میلادی به کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی گزارش بدهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش خود مواد برخی از قوانینی که طی دوره جدید طرح و تصویب شده‌اند را در مغایرت با مواد کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی توصیف کرده است. این کمیسیون مشخصاً از ماده‌های ۶۲، ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی و هم‌چنین ماده دوم کد جزایی افغانستان به عنوان ماده‌‌های مغایر با اصل برابری و تبعیض نژادی یاد کرده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌افزاید که تاهنوز چالش‌های جدی حقوقی و عملی برای رفع تبعیض‌های نژادی از طریق حمایت‌های حقوقی و قانونی وجود دارد.

داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، از تبعیض‌های نژادی و غیرنژادی در افغانستان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش یاد کرده می‌گوید که این مسئله ریشه خیلی از مشکلات را تشکیل می‌دهد. خانم سمر با ارائه یافته‌های جدید کمیسیون حقوق بشر در باره میزان تطبیق کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی در افغانستان گفت: «اذعان می‌دارم که تبعیض نژادی در افغانستان یکی از مهم‌ترین چالش‌های زندگی اجتماعی بوده و در کنار سایر عوامل، ریشه خیلی از مشکلات کنونی از جمله ناامنی و جنگ به شمار می‌رود. بنابراین کار در زمینه منع تبعیض نژادی و دریافت چالش‌ها و ارایه پیشنهادهای مفید به هدف رفع چالش‌های موجود، از مهم‌ترین گام‌هایی است که باید برای رسیدن به جامعه امن و عاری از تبعیض برداشته شودکمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش خود از تبعیض‌های مختلفی در افغانستان نام برده و عمده‌ترین این موارد اعمال تبعیض در توزیع تذکره، استخدام و محیط کار، برنامه‌های انکشافی و زیربنایی می‌باشد.

 یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که از مجموع سه‌هزار و پنج‌صد تن از مصاحبه‌شوندگان، ۳۱.۲ درصدشان گفته‌اند که به‌دلیل وابستگی قومی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. نزدیک به پنجاه‌ و دو درصد از کسانی که مورد تبعیض نژادی قرار گرفته‌، گفته‌اند که تبعیض علیه شان از سوی کارمندان دولت اعمال شده است.

براساس گزارش کمیسیون حقوق بشر، بیش از هفده درصد از مصاحبه‌شوندگان گفته‌ که به‌دلیل وابستگی مذهبی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.

هم‌چنین چهل‌ویک درصد گفته‌اند که به‌دلیل وابستگی‌های قومی و نژادی در محیط کار و روند استخدام مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.

 اعمال تبعیض در انفکاک کارمندان، ترفیع، تحصیل، آموزش و پرورش، دسترسی به خدمات صحی، محرومیت از امتیازات مالی، حق دسترسی به عدالت و حق مالکیت از دیگر موارد عمده است که در گزارش کمیسیون حقوق بشر به آن اشاره شده است.هم‌چنین در این گزارش به محرومیت برخی از اقلیت‌های قومی از گرفتن شناسنامه نیز اشاره شده است. این کمیسیون می‌گوید باوجودی که جوگی‌ها چند نسل اند که در افغانستان زندگی دارند، اما تاکنون نتوانسته‌اند تذکره تابعیت دریافت نمایند.

این کمیسیون تأکید کرده که مطالعات دموگرافی یا جمعیت‌شناسی نیز تحت گرایش‌های فردی و جمعی محققان قرار داشته و تاکنون به نتیجه قابل اعتبار نرسیده است. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، آمار نشر شده در باره درصدی اقوام در افغانستان همیشه در تناقض قرار داشته و مورد اعتراض بوده است.

هم‌چنین بیش از چهل‌وچهار درصد مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که آنان کسانی را می‌شناسند که به تبعیض نژادی با استفاده از محافل عمومی، رسانه‌ها و صفحات مجازی دامن می‌زنند.با این‌حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌‌گوید که تبعیض نژادی در افغانستان با توجه به تعدد اقوام، مذاهب و زبان‌های رایج در این کشور، یکی از نگرانی‌های جدی در برابر ثبات و امنیت سراسری به‌ شمار می‌رود و همواره پرسش‌های متعددی را در اذهان عامه نسبت به رویکردها و برنامه‌های دولت ایجاد کرده است. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، رویکردی که سبب افزایش تردید، نسبت به تعهدات و باورمندی دولت به حقوق و آزادی‌های اساسی بشری شهروندان گردیده و در سایه موضع گیری‌ها و رویکردهای برخی از افراد و حلقات نفاق‌افگن، باگذشت هرروز بیشتر و بیشتر می‌گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید