روزنامه ملی انیس

کمیسیون حقوق بشر: تحقیق‌ ابتدایی چهار قضیه آزار و اذیت زنان نهایی شده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که تحقیقات ابتدایی چهار قضیه آزار و اذیت زنان از سوی سکرتریت ویژه این کمیسیون نهایی شده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر دیروز در یک ‌خبرنامه گفته است که “‌سکرتریت ویژه بررسی موارد آزار و اذیت زنان” که با حکم ریاست جمهوری، در پنجم ماه اسد سال جاری،‌ در چهارچوب این کمیسیون و برای مدت سه ماه ایجاد شده، تاکنون ۹ مورد شکایت را دریافت کرده است.

این کمیسیون افزوده است که از مجموع این قضایا، چهار قضیه از مرکز و متباقی از ولایت‌های بامیان و ننگرهار است.

کمیسیون حقوق بشر اضافه کرده است که از مجموع این قضایا، تحقیق‌ِ ابتدایی درباره چهار قضیه نهایی شده ‌و متهمان، به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.

این کمیسیون تاکید کرده که بررسی‌‌ درباره پنج قضیه دیگر، به دلیل کافی نبودن اسناد و مدارک اثباتی و انصراف شاکی از دعوا، ‌هنوز کامل نشده است.

این نهاد حقوق بشری خاطرنشان کرده است که بر اساس یافته‌های این سکرتریت‌، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به منظور حفظ کرامت انسانی و تأمین مصونیت ‌‌روانی زنان در ادارات، ‌پیشنهادهایی دارد که در “کمپاین شانزده ‌روزه منع خشونت با زن” درباره آنها آگاهی‌دهی خواهد
کرد
.

‌سکرتریت ویژه بررسی موارد آزار و اذیت زنان به تاریخ ۵ اسد سال جاری پس از آن از سوی رییس جمهور ایجاد شد که گزارش هایی در مورد آزار جنسی زنان در ادارات دولتی مخصوصا در ارگ ریاست جمهوری منتشر شد 

ممکن است شما دوست داشته باشید