روزنامه ملی انیس

کمیسیون تدارکات ملی ۱۱ قرارداد را به ارزش حدود یک میلیارد افغانی مورد بررسی قرار داد

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این نشست، ۱۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی، تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه، در خواست اعطای قرارداد سه پروژه بزرگ به ارزش ۲۰۴,۳ میلیون افغانی که شامل موارد ذیل می‌گردد، منظور گردید:

• قرارداد تدارک تجهیزات برقی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ
• قرارداد تدارک ۳۰ قلم مواد اعاشوی ریاست لوژستیک وزارت امور داخله
• قرارداد تدارک ۳ قلم باتری قلمی مختلف‌النوع ریاست اسلحه و تخنیک وزارت دفاع ملی
در همین حال، پیشنهادهای  مبنی بر تعدیل در پروژه‌های ذیل پس از بحث و مداقه همه‌جانبه مورد تائید کمیسیون قرار گرفت:
• تعدیل پروژۀ اعمار دیوار احاطوی ۵۰۰۰ جریب زمین گمرک ولایت بلخ
• تعدیل پروژۀ سروی ملی افات و امراض نباتی
• تعدیل پروژه کرایه‌گیری ۲۵ سیت K9 ضرورت قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی
• تعدیل پروژه ۲ قلم لبنیات مورد ضرورت وزارت دفاع ملی
به منظور پیگیری مؤثر از تطبیق فیصله‌های این کمیسیون، در این جلسه روی گزارش  های تحقق فیصله‌های ارائه‌شده از سوی وزارت معارف، وزارت انرژی و آب و وزارت شهر‌سازی و مسکن نیز تصامیم لازم در روشنی هدایت احکام قانون و طرزالعمل تدارکات اتخاذ گردید.
اما درخواست منظوری اعطای قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات متفرقه و امور ساختمانی برق مورد نیاز د افغانستان برشنا شرکت، جهت تحلیل مؤثر و بررسی بیشتر اعاده گردید.
رئیس‌جمهور کشور تأکید ورزید که مسؤلین پروژه‌ها باید در تمامی پروسه‌های تدارکاتی شان و به‌منظور تقویت شفافیت مزید و میکانیزم‌های نظارت از تطبیق مؤثر پروژه‌ها، از دقت لازم کار گیرند و از تأخیر در تطبیق پروژه‌ها جداً خودداری کنند.
در این جلسه، مسؤلین اداره تدارکات ملی و ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، نماینده بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع و دیده بان شفافیت افغانستان نیز حضور داشتند.

نالان / باختر

ممکن است شما دوست داشته باشید