روزنامه ملی انیس

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ مورد تدارکاتی به شمول پروژه توربین بند پارنده ولایت پنجشیر را منظور کرد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد‌اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روزیکشنبه در قصر دلگشای ارگ، دایر شد.به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه ۱۱ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۱۰ مورد آن به ارزش بیش از ۵۳۳ میلیون افغانی پس از بحث و بررسی از سوی این کمیسیون منظور شد که قرار ذیل می‌باشد:                        

–  قرارداد پروژه انکشاف شهرهای افغانستان، مطالعات امکان سنجی و دیزاین برای پروژه‌های دارای اولویت شهری برای ۵ شهر بزرگ (هرات، قندهار، خوست، ننگرهار و مزارشریف) مربوط وزارت شهرسازی و اراضی. همچنان به وزارت شهرسازی و اراضی وظیفه سپرده شد تا به شمول ولایت بامیان چند شهر دیگر کشور را نیز بررسی کند.

– قرارداد پروژه تأمین آب آشامیدنی ساحه تخته پل مزار شریف ولایت بلخ مشروط بر بررسی تفاوت قیمت‌های ارائه شده و افزایش تضمین از داوطلب پیشنهادی.

علاوه بر آن درخواست منظوری تجدید صلاحیت‌های پولی تصدی سمنت غوری به ۱۰ میلیون افغانی در بخش خریداری پرچون مورد تائید کمیسیون واقع شد.

همچنان، وزارت دفاع ملی درخواست منظوری فسخ قرارداد تدارک ۳۸۷ قلم ادویه ملزمه طبی و رجنت‌های لابراتواری ضرورت قومندانی صحیه ستر در ستیز را از کمیسیون تدارکات ملی کرد، که مورد تایید قرار گرفت. از سویی هم وزارت دفاع ملی درخواست هدایت در مورد توزیع گوشت مرغ را از کمیسیون تدارکات ملی کرد که در زمینه از سوی کمیسیون هدایات لازم صادر شد.

در همین حال گزارش فیصله مشاورت حقوقی تدارکات به اساس فیصله کمیته فوق‌العاده پروژه‌های کلیدی زیربنایی پیرامون پروژه دیزاین و ساختمان کار باقی‌مانده پروژه مایکروهایدرال ۴ میگاوات پارنده پنجشیر مربوط وزارت انرژی و آب نیز مورد بررسی کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت که در نتیجه تصمیم بر آن شد تا با کمپنی اوکراینی تعدیل قرارداد صورت گیرد تا توربین‌های مورد نیاز را تحت نظر وزارت مربوطه فراهم کند و موضوع حقوقی قراردادی متعهد قبلی که به تعهدات خویش عمل نکرده است تحت پیگرد عدلی و کمیته محرومیت قرار بگیرد.از سویی هم طبق آجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق هدایات فیصله‌های قبلی این کمیسیون را مورد بحث قرار دادند که مورد تایید قرار گرفت و شامل پروژه‌های ذیل می شود:

– تحقق فیصله در مورد درخواست منظوری تعدیل قرارداد پروژه اعمار شفاخانه ۳۵۰ بستر قندهار مربوط وزارت صحت عامه.

– تحقق فیصله پیرامون درخوا ست هدایت در مورد تصحیح میعاد قرارداد پروژه سرک ولسوالی خواجه بهاءالدین ینگی قلعه به‌طول ۶.۲۸ کیلومتر سرک ماورای کوکچه ولایت تخار مربوط وزارت ترانسپورت.در همین حال اداره تدارکات ملی درخواست استفاده از قراردادهای چهارچوبی را در پروژه‌های دیزاین تفصیلی را (که بالاثر یافته‌های گزارش ارزیابی از قراردادهای وزارت ترانسپورت می‌باشد) به جلسه کمیسیون تدارکات ملی ارائه کرد که پس از بحث، بررسی و استماع جزئیات، کمیسیون استفاده از قراردادهای چهارچوبی برای دیزاین تفصیلی را منظور کرد و هدایت داد تا ادارات تا زمانیکه دیزاین تفصیلی نداشته باشند قراداد را عقد نکنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید