روزنامه ملی انیس

کمیسیون آمادگی برگزاری جشن نوروز جلسه کرد

دومین نشست کمیسیون آمادگی برگزاری جشن نوروز دیروز به ریاست پوهاند محمدرسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین جلسه اشتراک کنندگان پیرامون موضوعات شامل اجندا به بحث پرداختند. پوهاند باوری دراین جلسه گفت که جشن عنعنه یی و باستانی نوروز یکی از جشن های ملی و فرهنگی مردم افغانستان وکشور های حوزه نوروز می باشد.

او همچنان گفت که درنظر است پیشنهادی به ریاست جمهوری ارائه شود تا کمیسیون ملی به خاطر برگزاری این جشن باستانی به اشتراک نمایندگان نهادهای مربوط ایجاد شود.

دراخیر اشتراک کنندگان نشست، نظریات و پیشنهادهای شان را درزمینه ارائه کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید